Werbung
 Übersetzung für 'на етапи' von Bulgarisch nach Deutsch
etappenweise {adv}на етапи
Teiltreffer
jdm./einer Institution unterstellt sein {verb} подчинен съм на нкг./на институция
auf {prep}на
21
an {prep}на
10
pro Person {adv}на човек
namens {adv}на име
гастр.
nach Geschmack {adv}
на вкус
per Anhalterна автостоп
фин.
in den roten Zahlen
на червено
worauf {adv}на какво
wider {[prep.]} [+Akk.]противно на
an der Wand {adv}на стената
информ.телеком.
online {adj}
на линия
zum Spaß {adv}на шега
vermöge {prep} [+Gen.] [geh.]благодарение на
gemustert {adj}на фигури
мат.
gleich {adj}
равно на
diagonal {adj}на верев
mittags {adv}на обяд
bei Anbruch der Dunkelheit {adv}на смрачаване
bei Einbruch der Dunkelheit {adv}на смрачаване
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Железопътната линия се строи на етапи от 1870 г.
 • Двете степени на усилватели типично се изпомпват от една помпа където мощността на помпата е разделена на етапи и контролната верига контролира усилването на целия EDFA усилвател (подетапа и voa).
 • На етапи е извършена е проверка на обекта, за възстановяване и съставяне на прогнозни изчисления.
 • Заради голяма за онези времена дълбочина изваждането е на етапи, като корабът се вади на все по-малка дълбочина.
 • и отнема няколко седмици, като се провежда на етапи.

 • Капи Център е открит на етапи: новото стълбище на метростанцията — на 2 юни 2005 г., централната автогара — на 5 юни, терминалът за трафик на дълги разстояния — на 6 юни, а търговският център — на 2 март 2006 г.
 • Строежът се извършва от архитекта Георг фон Долман в стил рококо и продължава на етапи до 1886 г.
 • Състезанието се провежда на етапи, като след всеки етап участниците се класират според времето си и във временното и крайното класиране времената им се събират и се получава общото време, с което се класират спрямо другите участници.
 • През неогена Стара планина се издига на етапи и е подложена на ерозионно-денудационна обработка.
 • Турскоезичното население напуска селото на етапи през 1914, 1928 и 1950 г., като малка част от него остава в селото.

 • В Испания, както и във Франция, ренесансът в архитектурата се възприема на етапи, наричани било първи и втори, било стил платереско.
 • Свързването на четирите полипептидни вериги става на етапи.
 • В момента е в ход голям проект за разширение на перона за обслужване на ВС, който се изпълнява на етапи и е планиран да приключи през 2025 г.
 • Град е Гап е бил над двадесет пъти домакин на етапи от Колоездачната обиколка на Франция.
 • Връх Пасо ди Гавия е предпочетен два пъти като финал на етапи в колоездачната обиколка на Италия, поради специфичният маршрут с остри завои и изкачване до финала.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!