Werbung
 Übersetzung für 'на много места' von Bulgarisch nach Deutsch
vielerorts {adv}на много места
Teiltreffer
mancherorts {adv} [geh.]на някои места
иконом.проф.
Schaffung {f} von Arbeitsplätzen
създаване {ср} на работни места
иконом.проф.
Mangel {m} an Arbeitsplätzen
липса {ж} на работни места
иконом.проф.
Mangel {m} an Arbeitsplätzen
недостиг {м} на работни места
иконом.проф.
Erhaltung {f} von Arbeitsplätzen
запазване {ср} на работни места
иконом.проф.
Abbau {m} von Arbeitsplätzen
съкращаване {ср} на работни места
идиом.
große Stücke auf jdn. halten {verb}
държа много на нкг.
ungeprüft
стр.
Klinker
зидария от тухли единички, (изпечени на много висока температура)
Lücken {pl}празни места {мн}
eine Menge {f}много
sehr {adv}много
4
ganz schön {adv} [ugs.] [ziemlich]много
viel {adv}много
19
köstlich {adj}много вкусен
ganz schön viel [ugs.]твърде много
uralt {adj}много стар
sehr gut {adv}много добре
Danke sehr!Много благодаря!
vielmals {adv}много пъти
ratzfatz {adv} [ugs.]много бързо
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • На много места в землището на селото се среща късноантична и ранносредновековна керамика.
 • По времето на император Анастасий (491 – 518) около града са изградени крепостни стени, използвани и през следващите векове, като на много места са престроявани и доизграждани.
 • Суходолието ѝ е дълбоко всечено (на места до 100 – 150 m) в аптските варовици на Добруджанското плато със стръмни, на много места отвесни склонове, осеяни с множество пещери.
 • На много места има останки от селища от праисторическо, тракийско, римско и ранновизантийско време.
 • На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 см дебелина).

 • Така било на теория, а на практика съществуващите дотогава клубове се трансформирали в ДСО, като на много места тази трансформация била съпроводена и с нови обединения между съществуващите клубове.
 • На много места предимно към подножието има млади борови насаждения.
 • На много места именно букът формира горната граница на гората.
 • Голямата рифтова долина в източна Африка например е дълга близо 6000 км, а ширината ѝ на много места е повече от сто.
 • В сегашното землище на селото са открити на много места керамични предмети – съдове, керемиди, тенджери, прибори и други останки от миналото.

 • Под връх Кайнадина, северно от Турян в посока Смолян, на много места е запазен стар римски път, застлан с каменни плочи.
 • Затова и на много места в страната името се споменава, включително и в далечните Родопи.
 • На много места бликат извори.
 • Основният път от години е неподдържан и на много места са се образували слачища.
 • В този ден на много места се гонят змии и гущери, като се палят огньове, обикаля се двора с дрънкане на метални предмети и наричания .

 • В околностите му на много места има следи от металургична дейност.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!