Werbung
 Übersetzung für 'на място' von Bulgarisch nach Deutsch
vor Ort {adv}на място
auf der Stelle {adv}на място
3 Wörter: Andere
woanders {adv}на друго място
3 Wörter: Substantive
Abfahrtsort {m}място {ср} на заминаване
Unfallort {m}място {ср} на инцидент
Treffpunkt {m}място {ср} на срещата
право
Gerichtsstand {m}
място {ср} на юрисдикция
Ortsangabe {f}посочване {ср} на място
трафик
Sitzplatzreservierung {f}
резервиране {ср} на място
4 Wörter: Verben
auf die Toilette gehen {verb}отивам на едно място [разг.]
die Toilette aufsuchen [geh.] {verb}отивам на едно място [разг.]
идиом.
mal wohin gehen [ugs.] [auf die Toilette gehen] {verb}
отивам на едно място [разг.] [отивам на тоалетна]
4 Wörter: Substantive
счет.
Kostenstelle {f}
място {ср} на извършения разход
5+ Wörter: Verben
sich in jds. Lage versetzen {verb} поставям се на място на нкг. [несв.]
sich in jdn. hineinversetzen {verb} поставям се на място на нкг. [несв.]
sich (an einer Stelle) scheuern {verb}трия се (на някакво място)
5+ Wörter: Substantive
Spielplatz {m}място {ср} за игра (на деца)
Raststätte {f} място {ср} за почивка (на магистрала)
Veranstaltungs­ort {m} място {ср} на провеждане (на събитие)
Teiltreffer
Ort {m}място {ср}
11
Stelle {f}място {ср}
5
Stätte {f} [geh.]място {ср}
2
Fleck {m} [ugs.] [Stelle]място {ср}
Sitzplatz {m}място {ср}
Platz {m}място {ср}
24
ungeprüft Einsatzort {m} die Einsatzorte {pl}работно място
Geburtsort {m}родно място {ср}
Fahrersitz {m}шофьорско място {ср}
Ehrenplatz {m}почетно място {ср}
иконом.проф.
Job {m} [ugs.] [Arbeitsplatz]
работно място {ср}
Arbeitsstelle {f}работно място {ср}
идиом.
Achillesferse {f} [fig.]
слабо място {ср}
historische Stätte {f}историческо място {ср}
Arbeitsplatz {m}работно място {ср}
Schwachstelle {f}слабо място {ср}
Zweifel zulassenоставям място за съмнение
проф.
unbesetzte Stelle {f}
незаето работно място {ср}
проф.
Anstellung {f}
работно място {ср} [длъжност]
Stauraum {m}място {ср} за съхранение
39 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'на място' von Bulgarisch nach Deutsch

на място
vor Ort {adv}

auf der Stelle {adv}

на друго място
woanders {adv}

Werbung
място {ср} на заминаване
Abfahrtsort {m}
място {ср} на инцидент
Unfallort {m}
място {ср} на срещата
Treffpunkt {m}
място {ср} на юрисдикция
Gerichtsstand {m}право
посочване {ср} на място
Ortsangabe {f}
резервиране {ср} на място
Sitzplatzreservierung {f}трафик

отивам на едно място [разг.]
auf die Toilette gehen {verb}

die Toilette aufsuchen [geh.] {verb}
отивам на едно място [разг.] [отивам на тоалетна]
mal wohin gehen [ugs.] [auf die Toilette gehen] {verb}идиом.

място {ср} на извършения разход
Kostenstelle {f}счет.

поставям се на място на нкг. [несв.]
sich in jds. Lage versetzen {verb}

sich in jdn. hineinversetzen {verb}
трия се (на някакво място)
sich (an einer Stelle) scheuern {verb}

място {ср} за игра (на деца)
Spielplatz {m}
място {ср} за почивка (на магистрала)
Raststätte {f}
място {ср} на провеждане (на събитие)
Veranstaltungs­ort {m}

място {ср}
Ort {m}

Stelle {f}

Stätte {f} [geh.]

Fleck {m} [ugs.] [Stelle]

Sitzplatz {m}

Platz {m}
работно място
ungeprüft Einsatzort {m} die Einsatzorte {pl}
родно място {ср}
Geburtsort {m}
шофьорско място {ср}
Fahrersitz {m}
почетно място {ср}
Ehrenplatz {m}
работно място {ср}
Job {m} [ugs.] [Arbeitsplatz]иконом.проф.

Arbeitsstelle {f}

Arbeitsplatz {m}
слабо място {ср}
Achillesferse {f} [fig.]идиом.

Schwachstelle {f}
историческо място {ср}
historische Stätte {f}
оставям място за съмнение
Zweifel zulassen
незаето работно място {ср}
unbesetzte Stelle {f}проф.
работно място {ср} [длъжност]
Anstellung {f}проф.
място {ср} за съхранение
Stauraum {m}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Първият хусит умрял на място, на другия изсъхнала ръката.
 • Това обуславя и избора на място – най-ниското в селото, което впоследствие се сакрализира.
 • В своята книга "„Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста“" Васил Миков извежда името на Сливен като название на място, където три реки се сливат.
 • в древен Китай, при избора на място за изграждане на крепости, се съставят карти на подходящите за това места.
 • ... построена на място, свързано със смърт и погребение на свещеномъченик).

 • В зависимост от определената тема много от произведенията на фестивала се правят на място.
 • Несла е името на място, което героите в романа на Иван Попов „Хакери на човешките души“ са измислили, а то се е оказало съществуващо на картата.
 • от автомобилна катастрофа, при която загива на място известната българска певица Христина Морфова.
 • Само добре екипирани и опитни спелеолози могат да преодолеят трудностите при посещение на място.
 • Според историците на място на селото е имало живот още по време на траките.

 • Разположено е в подножието на връх Вишеград /853 м./ на място, осигуряващо мека зима и хладно лято.
 • През 1925 година са събрани 22460 лева и е построена долната чешма, на място подарено от Дамян Кючюков.
 • На 100 – 150 m югозападно от Средна махала, при малко езеро (площ 300 – 400 квадратни метра) край пътя, на място с великолепен изглед към цялото село са построени беседка, чешма и детски кът.
 • Камбанарията е построена в 1900 година а камбаната е лята на място.
 • Специално изграден паркинг улеснява бързото намиране на място за спирка.

 • Проектантите влагат голямо умение и старание в построяването и обзавеждането на сградата, редовно посещават обекта и на място дават указания.
 • Останалите 14 броя били изпратени от кмета в Археологическия музей в София, но за съжаление от там не пратили екип да посети на място находището.
 • Караиванов селище е съществувало на мястото на дн.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!