Werbung
 Übersetzung für 'на него' von Bulgarisch nach Deutsch
ihm {pron}на него
5+ Wörter
Auf ihn ist Verlass.На него може да се разчита.
Teiltreffer
ihn {pron}него
4
damals {adv}по него време
darüber {[pron.} {adv.]} върху (+него, нея, тях) [за предмети]
darüber {[pron.} {adv.]} над (+него, нея, тях) [за предмети]
ungeprüft daneben {pron} {adv} до (него, нея, тях) (за предмети)
jdm./einer Institution unterstellt sein {verb} подчинен съм на нкг./на институция
an {prep}на
10
auf {prep}на
21
mittags {adv}на обяд
am Strand {adv}на плажа
мат.
gleich {adj}
равно на
ТВ
live {adj} {adv}
на живо
gestreift {adj} {adv}на ивици
gestreift {adj} {adv}на черти
entgegen {prep}Dat.противно на
etappenweise {adv}на етапи
vor Ort {adv}на място
auf der Stelle {adv}на място
leihweise {adj}на заем
zum Spaß {adv}на шега
22 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • На него най-много гласове (92) получава Югославската демократична партия, следва я Народната радикална партия с 91 гласа, Комунистическата партия на Югославия с 58 гласа, Хърватската републиканска селска партия с 50 гласа и други по-малки партии.
 • На него живеели войнствени черни амазонки, предвождани от кралица Калифиа.
 • Този измислен живот се оказва далеч по-интересен – безкрайната морска шир, непроходимите джунгли, справедливостта на героите завинаги завладяват момчето и на него изобщо не му се иска да се върне към действителността.
 • Административен център е на Ченстоховски окръг, без да е част на него.
 • и на него са изобразени видението на Св.

 • Мястото на гроба му е неизвестно, но в църквата „Санта Кроче“ е поставен посветен на него кенотаф с надпис „Никоя възхвала не е достойна за това име“ ("„TANTO NOMINI NULLUM PAR ELOGIUM“").
 • За негов късмет, дяволът му прави предложение: той ще му изпълни седем желания, но след седмото Елиът ще трябва да предаде душата си на него.
 • В много градове по целия свят улици, площади и булеварди са наречени на него.
 • Хълмът Трошана се намира южно от Света гора и западно от язовир Мотела, на него се изгражда Велико Търново хилс.
 • През 2008 г. в Банско е открит мемориален музей, посветен на него.

 • Стамболов, въпреки оспорваните оценки за дейността му, е почетен с редица скулптури и наименувани на него обекти в България.
 • На него принадлежи и самият термин „география“ (земеописание).
 • На него се провежда турнирът Troyan Open.
 • На него контрастират 2000 елемента от по-тъмен гранит.
 • На него българският поет и писател Иван Вазов посвещава стихотворението „Царят в Бяла“.

 • Според легендите, първият американски президент Джордж Уошингтън, се среща с малкия Ървинг, кръстен на него, и го благославя.
 • В него се отразява мисленето и светогледа на говорещия на него народ.
 • Програмната му идеология е сходна с тази на Java и всяко приложение, написано на него, е сравнително лесно преносимо и в други платформи (или операционни системи).
 • На 18 юни същата година Сирак Скитник пръв поема поста "главен ръководител" на радиото и остава на него до смъртта си.
 • Голямата еднолична власт в ръцете на василевса става причина за зачестилото назначаване на сановници, чиито задължения са пряко свързани с двореца и със самия него.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!