Werbung
 Übersetzung für 'недостатъчен' von Bulgarisch nach Deutsch
ADJ   недостатъчен | недостатъчна | недостатъчно | недостатъчни
mangelhaft {adj}недостатъчен
3
ungenügend {adj}недостатъчен
unzureichend {adj}недостатъчен
unzulänglich {adj}недостатъчен
spärlich {adj} [unzureichend]недостатъчен
dürftig {adj} [nicht ausreichend]недостатъчен
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Язовирът се използва като сезонен изравнител, но размерът му е недостатъчен за изравняването на водите от естествения му водосбор.
 • Тъй като бюджетът на филма е недостатъчен, режисьорът се обръща към обществеността за финансова подкрепа, за да събере необходимите средства за завършване на филма.
 • Въпреки първоначалното отрицателно приемане на поредицата, някои съвременни зрители го намират за странен, макар и недостатъчен продукт от началото на 90-те години.
 • Бавнострелящият ЗРК „Волна“ с едноканално насочване може ефективно да защитава от атаките само на единични самолети и има недостатъчен радиус на действие.
 • Ако оригиналният спесимен е видимо недостатъчен, може да се определи допълнителен уточняващ спесимен, наречен епитип.

 • Природно ресурсният потенциал на страните от региона е недостатъчен.
 • Единственият кладенец в крепостта бил с недостатъчен дебит и не би могъл да обезпечи нуждите на жителите в Еникале.
 • отбелязва първия си гол в Шампионската лига, срещу Челси, но той се оказва недостатъчен, и Динамо губи с 2–1.
 • Shared source лиценза на Microsoft може да е недостатъчен за нуждите на общността (то експлицитно забранява комерсиалното използване).
 • Въпреки редицата мерки за икономисване на IPv4 адресите (като използване на NAT и частни IP адреси) броят на 32-битовите IP адреси е недостатъчен, за да поеме бъдещото разрастване на интернета.

 • Поради недостатъчен брой ученици, от 1 септември 2009 г.
 • Поради недостатъчен брой ученици, от 1 септември 2009 г.
 • Основният недостатък на протокола е, че броят на адресите, които могат да се запишат с 32 бита е недостатъчен.
 • Аналогично понятието кредит се отнася и за домакинствата – за да си осигурят необходимите условия за живот, при недостатъчен размер на спестяването (или липса на такова) или при недостатъчен разполагаем доход, може да се наложи използването на кредит за потреблението.
 • поради недостатъчен брой деца.

 • Не така стои въпросът с учебните варианти на самолета – опростени пилотажнни уреди, недостатъчен обзор от инструкторската седалка и големи ограничения във фигурите от пилотажа заради намалена маневреност поради постоянно монтираните допълнителни резервоари под крилото.
 • На изпитанията са установени значителни недостатъци: проблеми със закрепването на веригите, слаба издръжливост на скоростната кутия, проблеми с горивната система, недостатъчен запас от ход и др.
 • Ако функционалните тестове покажат недостатъчен респираторен (дихателен) обем, какъвто може да има при хроничните пушачи, оперативната намеса може да бъде противопоказна.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!