Werbung
 Übersetzung für 'недостиг на' von Bulgarisch nach Deutsch
Mangel anнедостиг на
3 Wörter
Wassermangel {m}недостиг {м} на вода
Zeitdruck {m}недостиг {м} на време
мед.
Insulinmangel {m}
недостиг {м} на инсулин
фин.
Liquiditätsengpass {m}
недостиг {м} на ликвидност
фин.
Geldmangel {m}
недостиг {м} на пари
4 Wörter
иконом.фин.
Liquiditätsengpass {m}
недостиг {м} на ликвидни средства
иконом.проф.
Mangel {m} an Arbeitsplätzen
недостиг {м} на работни места
Teiltreffer
иконом.
Manko {n}
недостиг {м}
2
Fehlmenge {f}недостиг {м}
Engpass {m} [Mangel, Knappheit]недостиг {м}
Knappheit {f}недостиг {м}
Defizit {n} [Mangel]недостиг {м}
Mangel {m} [Defizit]недостиг {м}
4
jdm./einer Institution unterstellt sein {verb} подчинен съм на нкг./на институция
an {prep}на
10
auf {prep}на
21
ТВ
live {adj} {adv}
на живо
per Anhalterна автостоп
мат.
gleich {adj}
равно на
wohin {adv}(на)къде
13
etappenweise {adv}на етапи
entgegen {prep}Dat.противно на
mittags {adv}на обяд
an der Ecke {adv}на ъгъла
gestreift {adj} {adv}на черти
gestreift {adj} {adv}на ивици
gemustert {adj}на фигури
28 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В първите дни на окупацията градът изпитва остър недостиг на храна, дрехи, горива, като за справянето с проблема руското командване предава на местната управа пленените, пълни с продоволствия близки германски складове.
 • Киселото мляко е незаменим източник на калций за хората, които страдат от лактозна непоносимост, както и за жените на средна възраст, които страдат често от деформация на костите поради недостиг на калций.
 • При недостиг на храна предприема далечни миграции.
 • Валежите до края на май са относително по-добри, но през останалата част от пролетта се чувства недостиг на влага.
 • селото тотално запада – ТКЗС-то е ликвидирано, сградите занемарени, водоснабдяването е затруднено, често има недостиг на вода, вече няма магазин и автобус.

 • Горната повърхност на листа често е покрита с множество власинки, което придава относителна устойчивост при недостиг на влага и е приспособление към живот върху песъчливи почви.
 • Растенията са с бледи листа, с кафява или червеникава периферия – характерен признак за недостиг на вода в клетките им.
 • Смъртта най-често настъпва вследствие на недостиг на кислород в резултат на затрудненото дишане, причинено от опиоида.
 • Населеното място страда от недостиг на водни ресурси.
 • Така недостатъчната сигнализация на лептина, независимо дали поради недостиг на лептин или чрез лептинова резистентност води до прехранване и може да обясни някои генетични и придобити форми на затлъстяване.

 • На икономическата активност в града оставя своя отпечатък недостиг на някои природни ресурси, в частност, местни водоизточници.
 • Строителството, което трябва да свърже София със Скопие, не е осъществено, поради недостиг на държавно финансиране и съпротива на турските власти в Македония.
 • Поради повишаването на консумацията на вода в селото и намаляването на валежите и дебита на изворите, в Кочан има недостиг на вода.
 • Поради недостиг на земя много от неговите жители са ратаи в черкезкото село Бела су (Бела вода), което се е намирало източно от Байлово и просъществувало 17 години.
 • Местните хора се оплакват при сушави години от недостиг на питейна вода.

 • училището спира своята дейност поради недостиг на деца.
 • сър Едуард Меланби неправилно определил рахита като недостиг на витамин А.
 • поради недостиг на ученици се нарича "Основно училище „Емилиян Станев“".
 • когато поради недостиг на ученици е преобразувано в "начално училище", а през 1999 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!