Werbung
 Übersetzung für 'недостъпен' von Bulgarisch nach Deutsch
unzugänglich {adj}недостъпен
unnahbar {adj}недостъпен [човек]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Офлайн съхранението също така повишава и информационна сигурност по отношение на съхраняваните данни и като цяло, тъй като когато е отстранен / изключен един носител е физически недостъпен за компютрите и поверителността или целостта на данните му не може да бъде засегната от компютърно базирани техники за атака.
 • Отсрещният бряг е недостъпен поради стръмния терен и наличието на къщи.
 • Като основни общи правила за практическа транскрипция в България може да се ползва разделът „Предаване на собствени имена от чужди езици в българския книжовен език“ от Официалния правописен речник на българския език (речникът е недостъпен онлайн, но разделът е включен в Уикипедия:Правила за наименуване).
 • Остров Инаксесибъл също като Гоф е заграден от скали и по тази причина е недостъпен.
 • През многовековното съществуване на града многократно се изграждат крепостни стени и съоръжения, които правят полуострова недостъпен.

 • Това не унищожава обекта, но го оставя в състояние, в което той е недостъпен.
 • На горния етаж (недостъпен без използване на спелео-техники) над Концертната зала се намира хоризонтална суха галерия, където се размножават големи летни колонии от няколко вида.
 • Валинор бил вече недостъпен за простосмъртните люде.
 • Използва се за правителствена резиденция и е недостъпен за туристи.
 • По тази причина първият контур на водо-водните енергийни реактори е недостъпен по време на работа.

 • Каналът DMA 4 се използва като каскада към каналите от 0 до 3 и затова е неизползваем и недостъпен за разширителните слотове.
 • В близост до този парк се намира националният парк Кениънлендс, който предлага подобни скални образувания, но е много по-недостъпен и слабо разработен.
 • Британският кралски флот контролира напълно тази част от Средиземно море, което прави острова недостъпен за традиционен морски десант.
 • По време на дъждовния сезон Пантанал е напълно недостъпен, дори за най-мощните и проходими автомобили.
 • Самураите използвали "уакизаши" в качество на оръжие тогава, когато "катана" бил недостъпен или неизползваем.

 • Даже районът на бедствието да е временно недостъпен за издирване и евакуация на пострадалите, те непременно трябва да подадат сигнал за бедствие.
 • Омир говори в „Илиада“ за Имброс, като го описва като стръмен и недостъпен остров, владян от Еетион Имбросиец.
 • превръща американския пазар в недостъпен за вносни стоки.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!