Werbung
 Übersetzung für 'нещо' von Bulgarisch nach Deutsch
PRON   нещо | нещото | неща | нещата
NOUN   нещо | нещото | неща | нещата
etwas {pron} <etw.>нещо <нщ>
26
irgendetwas {pron}нещо
4
irgendwas {pron} [ugs.]нещо
3
was {pron} [ugs.] [etwas]нещо
Substantive
Sache {f}нещо {ср}
7
Ding {n}нещо {ср}
6
Zeug {n} [ugs.] [etw., dem kein besonderer Wert beigemessen wird]нещо {ср} [предмет, вещ]
4
2 Wörter: Andere
irgendetwas {pron}все нещо
ungeprüft sowas [ugs.] [so was]нещо такова
Sonst noch etwas?Още нещо?
wegen etw.поради нещо
2 Wörter: Verben
ungeprüft hinauswollen auf etwAkk. {verb}възнамерявам (нещо)
etw. klammern [mit großen Klammern befestigen] {verb} задържам нещо [със скоби, щипки] [несв.]
etw. entsorgen {verb} изхвърлям нещо [несв.] [боклук]
ungeprüft herausrücken [ugs.] {verb}казвам (нещо)
ungeprüft herausreißen [ugs.] {verb}оправям (нещо)
ungeprüft herauskriegen [ugs.] {verb}узнавам нещо
eine Kleinigkeit essen {verb}хапвам нещо
2 Wörter: Substantive
Nichtigkeit {f} [geh. für Belanglosigkeit] нещо {ср} незначително [дреболия]
3 Wörter: Andere
etwas auf die leichte Schulter nehmenвземам нещо несериозно
so ein Ding [Dingens, Dings­da] едно (такова) нещо [което не знаем как се казва]
3 Wörter: Verben
ungeprüft herausreißen aus etw. (Dat) {verb}изваждам (от нещо)
ungeprüft herausnehmen (aus etw. (Dat)) {verb}изваждам (от нещо)
ungeprüft herauswerfen {verb}изхвърлям (някого, нещо)
ungeprüft herausschmeißen {verb}изхвърлям (някого, нещо)
ungeprüft herausplatzen [ugs.] {verb}казвам спонтанно нещо
durch etw.Akk. dringen {verb}прониквам през нещо [несв.]
darüberbreiten [ über etwas ausbreiten] {verb}разстилам върху нещо
3 Wörter: Substantive
Hauptsache {f} най-важното [главното] нещо {ср}
Bewältigung {f} [von Problemen] справяне {ср} с нещо [проблем]
4 Wörter: Andere
einer Sache zum Nachteil gereichenвреден съм за нещо
идиом.
Bei dir piept's wohl. [ugs.]
Нещо ти хлопа дъската.
4 Wörter: Verben
ungeprüft hängt davon ab (auf jdm./etw.{verb} зависи (от някого, нещо) [несв.]
ungeprüft herausheben (aus etw. (Dat)) {verb}изваждам, вдигам (от нещо)
ungeprüft herauslaufen (aus etw. (Dat) ) {verb}излизам тичешком (от нещо)
ungeprüft heraustragen aus etwDat. {verb}изнасям навън (от нещо)
ungeprüft herauslassen [ugs.] {verb}казвам (признавам си нещо)
jdm. etw. [+Akk.] aberziehen {verb} отучвам някого от нещо [несв.]
ungeprüft herausschreiben aus etwDat. {verb}преписвам текст (от нещо)
5+ Wörter: Andere
идиом.
alles zu seiner Zeit
всяко нещо с времето си
ungeprüft sich etw. zunutze machen възползвам се от нещо, извличам предимство
Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten?Да му / ѝ предам ли нещо?
Kommt noch etwas hinzu? [Frage an den Kunden]Желаете ли и нещо друго?
Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten? Може ли да му / ѝ предам нещо?
идиом.
etwas aus dem Stegreif machen
правя нещо без предварителна подготовка
Da stimmt etwas nicht.Тук нещо не е наред.
5+ Wörter: Verben
ungeprüft herausschlagen aus etw. (Dat) {verb} изтупвам (прах, боклук) от нещо
ungeprüft heraus sein [ugs.] {verb} нещо се разбира, става известно
sichDat. etw.Akk. zur Aufgabe machen {verb}поставям си нещо за задача
5+ Wörter: Substantive
Verständnishilfe {f} помощ {ж} за разбиране (на нещо)
50 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'нещо' von Bulgarisch nach Deutsch

нещо <нщ>
etwas {pron} <etw.>
нещо
irgendetwas {pron}

irgendwas {pron} [ugs.]

was {pron} [ugs.] [etwas]

Werbung
нещо {ср}
Sache {f}

Ding {n}
нещо {ср} [предмет, вещ]
Zeug {n} [ugs.] [etw., dem kein besonderer Wert beigemessen wird]

все нещо
irgendetwas {pron}
нещо такова
ungeprüft sowas [ugs.] [so was]
Още нещо?
Sonst noch etwas?
поради нещо
wegen etw.

възнамерявам (нещо)
ungeprüft hinauswollen auf etwAkk. {verb}
задържам нещо [със скоби, щипки] [несв.]
etw. klammern [mit großen Klammern befestigen] {verb}
изхвърлям нещо [несв.] [боклук]
etw. entsorgen {verb}
казвам (нещо)
ungeprüft herausrücken [ugs.] {verb}
оправям (нещо)
ungeprüft herausreißen [ugs.] {verb}
узнавам нещо
ungeprüft herauskriegen [ugs.] {verb}
хапвам нещо
eine Kleinigkeit essen {verb}

нещо {ср} незначително [дреболия]
Nichtigkeit {f} [geh. für Belanglosigkeit]

вземам нещо несериозно
etwas auf die leichte Schulter nehmen
едно (такова) нещо [което не знаем как се казва]
so ein Ding [Dingens, Dings­da]

изваждам (от нещо)
ungeprüft herausreißen aus etw. (Dat) {verb}

ungeprüft herausnehmen (aus etw. (Dat)) {verb}
изхвърлям (някого, нещо)
ungeprüft herauswerfen {verb}

ungeprüft herausschmeißen {verb}
казвам спонтанно нещо
ungeprüft herausplatzen [ugs.] {verb}
прониквам през нещо [несв.]
durch etw.Akk. dringen {verb}
разстилам върху нещо
darüberbreiten [ über etwas ausbreiten] {verb}

най-важното [главното] нещо {ср}
Hauptsache {f}
справяне {ср} с нещо [проблем]
Bewältigung {f} [von Problemen]

вреден съм за нещо
einer Sache zum Nachteil gereichen
Нещо ти хлопа дъската.
Bei dir piept's wohl. [ugs.]идиом.

зависи (от някого, нещо) [несв.]
ungeprüft hängt davon ab (auf jdm./etw.) {verb}
изваждам, вдигам (от нещо)
ungeprüft herausheben (aus etw. (Dat)) {verb}
излизам тичешком (от нещо)
ungeprüft herauslaufen (aus etw. (Dat) ) {verb}
изнасям навън (от нещо)
ungeprüft heraustragen aus etwDat. {verb}
казвам (признавам си нещо)
ungeprüft herauslassen [ugs.] {verb}
отучвам някого от нещо [несв.]
jdm. etw. [+Akk.] aberziehen {verb}
преписвам текст (от нещо)
ungeprüft herausschreiben aus etwDat. {verb}

всяко нещо с времето си
alles zu seiner Zeitидиом.
възползвам се от нещо, извличам предимство
ungeprüft sich etw. zunutze machen
Да му / ѝ предам ли нещо?
Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten?
Желаете ли и нещо друго?
Kommt noch etwas hinzu? [Frage an den Kunden]
Може ли да му / ѝ предам нещо?
Soll ich ihm / ihr etwas ausrichten?
правя нещо без предварителна подготовка
etwas aus dem Stegreif machenидиом.
Тук нещо не е наред.
Da stimmt etwas nicht.

изтупвам (прах, боклук) от нещо
ungeprüft herausschlagen aus etw. (Dat) {verb}
нещо се разбира, става известно
ungeprüft heraus sein [ugs.] {verb}
поставям си нещо за задача
sichDat. etw.Akk. zur Aufgabe machen {verb}

помощ {ж} за разбиране (на нещо)
Verständnishilfe {f}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Съдът пита дали обвиняемият ще каже нещо, той отрича да има нещо общо с случаят.
 • Обожанието (още преклонението) е уважение, почит, силно възхищение или преданост към определен човек, място или нещо друго.
 • При трите проявления има решаване на спора със силата на пресъдено нещо (СПН), което означава предварително съдено нещо – с нея се установява правното положение такова, каквото е.
 • Тайната сама по себе си е нещо укрито, държано в неизвестност, в потайност, далече от хорските очи и уши.
 • За това в банковото дело депозит се използва за нещо цялостно, докато влог за нещо съставено от отделни части, като и двете са форма на предоставяне на пари на банката да ги пази, т.е.

 • на български език се среща и варианта на превод „Чувствувам, че идва нещо зло“.
 • По думите на Пени расите са „"резултат от социални обстоятелства и политически решения"“ и че „"расата е повече нещо, което се случва, отколкото нещо, което е там от самото начало.
 • На всяка от Земите, съставляващи Земя Прим, се е случило нещо, точно обратното на даден момент от земната история.
 • Името на поредицата е станало нарицателно за нещо съмнително, лъжливо или за нещо направено без спазване на технология.
 • Страстта е силно чувство на привързаност, отдаденост, ентусиазъм или особено желание за извършване на нещо определено.

 • Inessiivi (на български: инесииви) е финският падеж, с чиято помощ посочваме местоположението на нещо, което е в нещо.
 • Там разправея нещо важно (Там разправяха нещо важно) – минало несвършено време.
 • Хората, които отиват на тюрбето, не пропускат да си пожелаят нещо.
 • Думата произлиза от "предприемам нещо", т.е.
 • Само Астерикс, Обеликс и Идефикс остават да гледат как легионерите влизат в селцето им, когато нещо внезапно става нещо странно.

 • когато Сведенборг посещава кралицата на Швеция Луиса Улрика, която го моли да ѝ каже нещо за нейния починал брат принц Аугустус Уилиям.
 • Живко Сталев в работата му „"Сила на пресъденото нещо в гражданския процес"“ (1959 г.).
 • Чистият алтруизъм се състои в това да пожертваш нещо за някого, без да очакваш нещо в замяна.
 • Знак в най-общия смисъл на тази дума е нещо, което с присъствието си говори за съществуването на друго нещо.
 • Думата "дивидент" произлиза от латинската дума "dividendum" ("дивидендум") означаваща „нещо,което ще бъде разделено“; „нещо, подлежащо на разделяне“.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!