Werbung
 Übersetzung für 'нов ред' von Bulgarisch nach Deutsch
информ.
Zeilenvorschub {m}
[минаване на] нов ред {м}
Teiltreffer
neu {adj}нов
22
brandneu {adj}съвсем нов
библ.
Neues Testament {n} <NT>
Нов Завет {м}
brandneu {adj}чисто нов [разг.]
ungeprüft umschulden {verb} погасявам дълг чрез нов кредит
ungeprüft Umschuldung {f} погасяване {ср} на дълг чрез нов кредит
einen neuen Weg einschlagen [auch fig.] {verb} поемам по нов път [също и прен.]
Reihenfolge {f}ред {м}
12
Ordnung {f}ред {м}
4
Ordnung halten {verb}спазвам ред
ungeprüft Sequenz {f}ред {м}
Zucht {f} [geh.] [oft pej.] [Disziplin]ред {м} [дисциплина]
Reihe {f}ред {м} [поредица]
3
wiederum {adv} [seinerseits]на свой ред
abecelich {adj}по азбучен ред
пол.
Weltordnung {f}
световен ред {м}
Ich bin dran.Мой ред е.
Agenda {f} [Tagesordnung]дневен ред {м}
мат.
Zeilenvektor {m}
вектор-ред {м}
geradebiegen [ugs.] {verb}вкарвам в ред
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Докато Алкмена била бременна с Херакъл/Херкулес, Хера се опитала да предотврати раждането на героя, който щял да установи нов ред на Олимп.
 • Уникод частично разглежда проблема със знака за нов ред, който се появява при опит за четене на текстов файл на различни платформи.
 • CR мести изходните данни на нов ред.
 • Указва нов ред. Няма таг за край.
 • в навечерието на ВСВ с идеологемата „нов ред“.

 • Използва се също и от италианското извънпарламентарно крайнодясно неофашистко движение Ordine Nuovo(бг.: „Нов ред“).
 • За разлика от автобиографията, CV не представлява свободен текст, а е структурирано изброяване (най-често хронологично и "на нов ред") и по правило съдържа информация за трудовия и образователния опит на кандидатстващия.
 • Редът винаги трябва да завършва със знак за нов ред.
 • Под ръководството на Дън Сяопин, Китай въвежда независима самостоятелна външна политика и поставя петте принципа за мирното съвместно съществуване за основа на нов ред в международната политика и икономика.
 • Те също се опитват да наложат нов ред чрез Министерството на магията, в който да се разпространяват страхът и терорът.

 • В този пример сепараторите между елементите на командния интерфейс са празни полета (whitespace characters), а в края на реда сепаратора е нов ред.
 • Добра практика е, за да можем да разграничим коя функция е за входните данни, коя е основна и коя е за изходните данни – да ги разделяме с нов ред.
 • Всички команди за управлението ѝ са програмирани – шпация (интервал), нов ред и пр.
 • Катон развивал тезата, че римските граждани са господарите на света, изграждат нов ред и за тях е пагубна дори гръцката култура.
 • Учредителното събрание назначава църковен комитет, който изработва нов ред за регулиране на църковните отношения на мястото на конкордата от Болоня (1516).

 • По-късно членове от този полк участват в потушаването на въстанието в Токио от края на февруари 1936 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!