Werbung
 Übersetzung für 'оглед' von Bulgarisch nach Deutsch
angesichts {prep} [+Gen.]с оглед на
mit Hinblick auf {prep} [+Akk.]с оглед на
eingedenk {prep} [+Gen.] [geh.]с оглед на
мед.
Leichenschau {f}
оглед {м} на труп
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Газене е разстоянието от хоризонталната плоскост, преминаваща през най-ниската точка в средата на дължината на корпуса (без оглед оглед издадените части) до повърхността на спокойната вода.
 • но с оглед специфичните политико-икономически отношения в България до 1989 г.
 • с оглед опита от използването на бронепалубните крайцери в руско-японската война и световните тенденции в развитието на корабите от класа крайцер.
 • При стрелба по движеща се цел изчислените установки се определят и с оглед нейното странично преместване.
 • Грекзитът е хипотетично събитие и разглежда възможното развитие след това събитие с оглед нерешената финансова криза в Гърция.

 • Специализирани изследвания в областта на българския средновековен тайнопис с оглед разпространение във времеви и териториален обхват не са правени.
 • Разрешава се в горите да се водят ландшафтни сечи с оглед запазване на характерния пейзаж.
 • – оглеждам) във военното дело е предварителен оглед на позициите на противника в района на предстоящите бойни (или учебни) действия.
 • Римските автори наричат по аналогия махазите - едили, явно с оглед на сходството във функциите които изпълняват.
 • Приоритетна цел – пренатална диагностика с оглед ранно откриване на фетални малформации: биохимичен скрининг, ранна амниоцентеза.

 • Неизпълненние на договор, сключен с оглед личността на длъжника по вина на последния, повлича отговорността за вреди на същия.
 • Той е иконоборец. Свален през 843 година с оглед възстановяването на православието.
 • Срещу него скача както хърватската националистическа емиграция с оглед границите на Независимата хърватска държава по време на Втората световна война, така и сръбската националистическа емиграция от последователите на Дража Михайлович с оглед техните разбирания за сръбската западна граница.
 • Пансексуалност се нарича сексуалното и/или романтично привличане към лица без оглед на техния пол и полова идентичност.
 • Перископите позволяват командирите на подводници, потопени на малка дълбочина, да извършват оглед за цели или заплахи по море и въздух.

 • Най-близкото и голямо летище е Samos International Airport, което е важно с оглед връзката с Атина.
 • С оглед ролята им по отношение на сюжета, се различават главни, второстепенни, и понякога – епизодични герои.
 • Началото на проекта Скайлаб е трудно да се определи с оглед на малкото информация дадена от различните центрове на НАСА.
 • Кадима е за реформа на избирателната система на страната с оглед подобряване на стабилността на еврейската държава.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!