Werbung
 Übersetzung für 'отпадъчен' von Bulgarisch nach Deutsch
автомоб.екол.техн.
Abgas {n}
отпадъчен (отработен) газ {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'отпадъчен' von Bulgarisch nach Deutsch

отпадъчен (отработен) газ {м}
Abgas {n}автомоб.екол.техн.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Първият проект „Пълни чанти с истории“ е събирането на отпадъчен текстил, от който се правят торби и други изделия.
 • Сламените пелети са вид биогориво, произведено от слама, която представлява отпадъчен материал след отстраняването на зърното и плявата на житни растения и бобови култури.
 • Използва се в процеса на Клаус за преобразуване на отпадъчен сероводород в сяра в рафинериите.
 • Пространството между стените е било запълвано с отпадъчен строителен материал.
 • При три от сондажите (1, 2 и 4) са регистрирани в дълбочина късчета камъни, за които се предполага, че могат да са отпадъчен материал от изсичането на скалните кръгове.

 • И двете са отпадъчен продукт при производството на натурални сокове.
 • Освен рециклирането на амоняка, методът на Солвей консумира само сол и варовик, а отделя като отпадъчен продукт само калциев хлорид.
 • Обедненият уран се състои предимно от 238U и е отпадъчен продукт при производството на обогатен уран.
 • Той е отпадъчен продукт при рафинирането на суров нефт.
 • В процеса на фотосинтеза, фитопланктонът отделя молекулен кислород (O2) във водата като отпадъчен вторичен продукт.

 • също фекалии, екскременти, представляват отпадъчен материал, отделян от храносмилателната система на хора и животни.
 • В този пример единственият отпадъчен продукт е водна пара, т.е. вода.
 • В зависимост от качеството на боксита, количеството на добития алуминиев оксид е около половината на отделяния отпадъчен червен шлам.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!