Werbung
 Übersetzung für 'отпадъчни' von Bulgarisch nach Deutsch
Abwasser {n}отпадъчни води {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'отпадъчни' von Bulgarisch nach Deutsch

отпадъчни води {мн}
Abwasser {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • представлява използването на отпадъчни материали, безполезни или нежелани продукти в нови материали и продукти, които се приемат за по-качествени, с по-голяма художествена или екологична стойност.
 • Разработва технология за обезвреждане и извличане на ценните компоненти от отпадъчни разтвори при оловно-цинковото производство.
 • Пречистването на отпадъчни води се извършва чрез пречиствателна станция за отпадъчни води или басейн за окисление, отделен от промишлените отпадъчни води.
 • В депото функционират две локални пречиствателни станции една за биологично пречистване на отпадъчни води и една за пречистване на биогаз и факел.
 • ПСОВ Попово е пречиствателна станция за отпадъчни води разположена на 7 km от град Попово в землището на село Кардам на източния бряг на река Черни Лом.

 • Завършва УАСГ със специалност пречистване на питейни и отпадъчни води, проектиране на пречиствателни станции, управление на утайките.
 • Химическата промишленост използва местни суровини и отпадъчни продукти.
 • Заустените в езерото отпадъчни води и интензивното използване на минерални торове в селското стопанство през 20 век са основните причини за бързото обогатяване на повърхностните води с азот и фосфор.
 • През 2012 година трябва да започне строежа на канализационна мрежа за събиране и отвеждане на битовите и дъждовните отпадъчни води, каквато липсва.
 • В спалните помещения се поддържат изключително чисти, а черупките и изпражненията се съхраняват в отпадъчни тунели.

 • Яйцата могат да достигнат до почвата, когато замърсени отпадъчни води , утайки или човешки отпадъци се използват като тор.
 • Планирано е корабът да бъде натоварен с 6,3 тона отпадъчни материали, които да изгорят заедно с него в атмосферата над Тихия океан.
 • Тоалетната е помещение, предназначено за изхвърляне на човешките отпадъчни материали като урина и изпражнения.
 • Радиоактивните отпадъци са всички отпадъчни материали, които съдържат нуклиди на атоми на радиоактивни изотопи и нямат практическо приложение.
 • Голямото им предимство пред АЕЦ е липсата на отпадъчни радиоактивни материали.

 • Всички видове води на територията на селото се замърсяват или са застрашени от замърсяване поради следните причини: Нерегламентирано заустване на отпадъчни води в реките от околни къщи, сметища, които не отговарят на нормативните изисквания и са постоянен замърсител както на подземните така и на повърхностните води; Липсата на канализационна мрежа.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!