Werbung
 Übersetzung für 'отпечатване' von Bulgarisch nach Deutsch
Abdruck {m} [das Abrucken]отпечатване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'отпечатване' von Bulgarisch nach Deutsch

отпечатване {ср}
Abdruck {m} [das Abrucken]
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • е учредител на благотворителен фонд за написване и отпечатване на пространна история на град Копривщица.
 • Коректор (от латински: "corrector") е специалист, който поправя печатни и граматически грешки в набран текст преди окончателното му отпечатване (публикуване).
 • в книгопечатането и полиграфията е метод на набиране на текст с подвижни компоненти за съставянето на документ (обикновено букви, цифри и пунктуационни знаци) с цел отпечатване върху хартия.
 • В броя си от юни 2007 редакцията на македонисткият вестник „Народна воля“ благодари на организацията, ръководена от нея, за отпусната поредна помощ от 500 лева, използвана за отпечатване на съответния брой.
 • Дисперсни мастила за дигитален печат са мастила за отпечатване на изображение върху материя, различна от винил.

 • Впоследствие като повърхности за отпечатване започнали да се използват платове, предимно коприна, и глина.
 • В продължение на векове Изтока пази тайната за прецизното отпечатване на изображения върху текстил и пергамент.
 • Ако разходите за отпечатване на 1 банкнота от 100 долара са примерно 10 цента, то сеньоражът е 99,90 долара на всяка отпечатана банкнота.
 • В пролога обикновено се описват подпрограмите и данните, необходими за отпечатване на документа – например, процедури и шрифтове.
 • Лазерният принтер е вид принтер, позволяващ бързо отпечатване на текст и графика върху хартия.

 • Редакторът може да е лице, отговарящо за една секция или рубрика във вестник, периодично издание, радио- или телевизионно предаване, или друга медия, който редактира материали при подготовката им за отпечатване или излъчване.
 • в книгопечатането представлява гравюра на изображение или текст върху метал или дърво, която служи за многократно отпечатване.
 • Като допълнителна защита се използва технологията на пряко отпечатване на снимката на притежателя върху специалната хартия на паспорта.
 • До последния си ден Албрехт Дюрер е продуктивен, като за последно той е работил върху подготовката за отпечатване на една негова творба разискваща пропорциите на човешкото тяло.
 • Машина, която служи за отпечатване на изображения от литографския камък.

 • При този процес на отпечатване образът се създава, като се извежда от тъмно към светло.
 • Някои от фотоапаратите, снимащи с лента, имат устройства за отпечатване на датата върху кадъра.
 • Методите за отпечатване и подвързване на книги от XV век до началото на XX век в основата си остават непроменени.
 • В изпълнение на своя дълг – отпечатване на учебници във Виена – скромният и неуморим Иван Николов Момчилов, основателят на Даскалоливницата в Елена, се простудява и след завръщането си в Горна Оряховица умира на 8 декември 1869 г.
 • При Дигиталния печат за отпечатването се използва принтер.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!