Werbung
 Übersetzung für 'отправна' von Bulgarisch nach Deutsch
Anhaltspunkt {m}отправна точка {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'отправна' von Bulgarisch nach Deutsch

отправна точка {ж}
Anhaltspunkt {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Рон осъществява една друга своя мечта, като отваря в родния си Гарласко, в стара шоколадова фабрика звукозаписното студио "Studio", сега отправна точка за италиански и важни международни продукции.
 • Освен естетическа стойност, архитектурната композиция изпълнява и функцията на нулев километър – отбелязва центъра на града (съвпада и с GPS координатите), отправна точка за отбелязване разстоянията спрямо други населени места.
 • Днес селото е отправна точка за голям брой туристи, посещаващи клисурата Самария, която е и национален парк.
 • Във всяка отправна система наблюдател може да използва локална координатна система (най-често декартова), за да измерва разстояние, и часовник за да измерва времевите интервали.
 • Кантианство се нарича съвкупност от учения с отправна точка трудовете на Имануел Кант.

 • От формулата за ускорението следва, че ако една отправна система се движи без ускорение спрямо друга отправна система, т.е.
 • Движението служи за отправна точка при формирането на стила модерн и на съвременния дизайн.
 • Това означава, че енергията на едно тяло, измерена в собствената му отправна система, неговата вътрешна енергия е пропорционална на масата му, умножена по скоростта на светлината на квадрат.
 • Индоевропейската основа на праславянската фонетична система е отправна точка в сравнително-историческата фонетика на славянските езици.
 • В специалната теория на относителността преобразуването на координатите и времето на събитието при преход от една инерциална отправна система в друга се използват Лоренцовите трансформации (1904).

 • Намира се в самия център на града и е отправна точка на много туристически маршрути.
 • Под социална революция може да се разбират различни понятия в зависимост от субективната отправна точка за обяснение на явлението.
 • Тези действия предизвикали серия от ответни изказвания от страна на високопоставени чиновници от двете страни, което послужило за отправна точка във взаимоотношенията между ШОС и САЩ.
 • Градът е отправна точка на „Горлице-Тарнувската операция“ на германските войски, по време на Първата световна война.
 • се появява тогава, когато за отправна система се използва въртяща се система по отношение на инерциална отправна система.

 • Изборът на отправна система е от голямо значение във физиката, най-малкото защото може да улесни значително решаването на даден проблем.
 • През лятото градът е отправна точка за планинарите.
 • Импулс или импулс на тяло във физиката е физична величина, свързана с определена отправна система и представляваща произведението на масата на тялото [...] и неговата скорост [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!