Werbung
 Übersetzung für 'отработените' von Bulgarisch nach Deutsch
автомоб.
Abgasrückführung {f}
рециркулация {ж} на отработените газове
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Спирачната тяга изхвърля отработените газове по посока на полета.
 • Тези емисии могат да се филтрират с помощта на рециркулация на отработените газове.
 • В боен двигател с форсаж байпасният въздух служи за охлаждане на лопатките на турбината и се добавя в отработените газове, като по този начин увеличава ефективността в сърцевината и изгарянето.
 • Нейната отличителна особеност е „горещият“ старт – ракетата излиза от установката за сметка на тягата от собствения двигател, отработените газове на който излизат навън чрез напорна камера и вертикален газоотводен канал.
 • Освен това, температурата на отработените газове се понижава с 60%.

 • От друга страна с отработените си емоции в лирика тя представлява и защитава своите идеи в хуманизма.
 • Принудителното нагнетяване на въздух в цилиндрите на дизеловия двигател ускорява продухването на отработените газове и подобрява очистването на цилиндъра, а същевременно повишавайки налягането на пълнене увеличава мощността на двигателя по отношение на неговия работен обем, при това с намален разход на гориво.
 • Изпускателната система е система от тръби, която има цел отвеждането на отработените газове от двигател с вътрешно горене при автомобили и други технически съоръжения.
 • Цианиди се съдържат в цигарения дим, в отработените газове от двигателите с вътрешно горене.
 • В двигателите с вътрешно горене, рециркулацията на отработените газове ([...] е техника за намаляване на емисиите на нитроген-оксид (NOх), използвана в бензиновите/газовите и дизеловите двигатели.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!