Werbung
 Übersetzung für 'отрицание' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Negation {f}
отрицание {ср}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'отрицание' von Bulgarisch nach Deutsch

отрицание {ср}
Negation {f}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Двойното отрицание е езикова конструкция, при която две форми на граматично отрицание се използват в едно и също изречение.
 • С помощта на логическо отрицание правилата изразяват конюнкцията с дизюнкция и обратното.
 • Задача за непрекъсната оптимизация, изискваща максимизация по даден критерий, се решава като целевата функция се вземе в отрицание.
 • разпределение на пазарите и договаряне на цените на държавно ниво за определен срок е негово отрицание.
 • Обикновено побитовото отрицание се записва със знак „~“.

 • Вярно, имало е пасажи с леко рехава доказателствена подплата, но трудовете му не са заслужавали чак такава свирепа критика и отрицание.
 • При съставянето на сложни съждения се използват логическите операции „и“ (конюнкция), „или“ (дизюнкция), „не“ (отрицание), „следва“ (импликация).
 • двойно отрицание, характерно за славянските езици.
 • Глаголите се изменят по род и число: имат отрицателно спрежение, което се образува от втори и четвърти вид (отрицание или неспособност).
 • В стихотворението „Борба“ се моделира разбирането за лирическия АЗ чрез отрицание.

 • Противоречие е твърдение, в което се допускат като верни дадено съждение едновременно с неговото отрицание.
 • В нея няма трансцендентност, отрицание, липса.
 • е начин на живот, свързан с отрицание на хедонизма и доброволно отричане от прекомерните удоволствия, по религиозни или други подбуди.
 • Тази промяна минава през отрицание на някои предишни позиции и води до самоодобрение чрез приемането на новите.
 • поезията на Лилиев е обречена на забрава и отрицание от страна на официалната комунистическа литературна критика.

 • Полският романтизъм има статут на героична епоха; в културен план – отрицание на епохите на Просвещението и Класицизма; словото се музикализира, твори се поетика на тайнството, която се основава на посвещаване в света на скритото, ритуализирано е отношението към природата – вид тайнопис, чиито знаци изкуството се опитва да декодира.
 • ... е частица за отрицание, а "aero" e „въздух“; тоест „без въздух“, в случая въздух е в смисъл на кислород).
 • В отрицателните форми при някои глаголи ударението пада на частичката за отрицание, вместо на спрегнатия глагол: нѐ ходя вместо "не хо̀дя", нѐ повна вместо "не по̀мня".
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!