Werbung
 Übersetzung für 'отрицателен' von Bulgarisch nach Deutsch
negativ {adj}отрицателен
мед.
Rhesus-negativ {adj} <Rh->
резус-отрицателен <Rh->
електр.физ.химия
negative Elektrode {f}
отрицателен електрод {м}
Fehlanzeige {f} [ugs.] [negatives Ergebnis]отрицателен резултат {м}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Чери-пикингът има отрицателен оттенък, тъй като при тази практика се пренебрегват, пропускат или директно се потискат доказателства, които биха могли да доведат до пълна картина.
 • Отличен е на четвърто по ред място в ТОП класацията за „Най-добрите български режисьори“ със 141 гласа и без нито един отрицателен вот.
 • ПОС терминалът обработва плащания като „прочита“ информацията за картата, предава я на необходимите страни в потока на плащането и финализира трансакцията с положителен или отрицателен резултат.
 • Носители на елементарен отрицателен заряд са електроните.
 • където молалните единици се заменят с отрицателен естествен логаритъм от активността на разтворителя, aраз, делено на моларния обем на разтворителя, "V°".

 • За доказателство може да се използва общопризнатия метод за дисоцияция на соли, при която се получават метални катиони и киселинни остатъци с отрицателен заряд.
 • Особеност на тази теленовела е, че отрицателните персонажи не обхващат цялата сюжетна рамка, а само определени моменти, защото главният отрицателен герой е Съдбата.
 • Рудозем има отрицателен механичен прираст на населението, като при населението, което напуска града, мъжете и жените са еднакво активни.
 • За сравнение, химичният потенциал на газ на Ферми може да бъде както положителен, така и отрицателен, а при Болцманов газ е силно отрицателен.
 • Раждаемостта е по-висока от средната за страната, което определя по-слабо изразения отрицателен естествен прираст.

 • Думата „отрицателен“ в конкретния случай няма отношение към това желателно или нежелателно е самото събитие.
 • Използвайки горния пример за отрицателен реален лихвени проценти, при стандартна лихва за банков заем от 2% и ръстът на инфлацията 10%, можем да използваме следната формула.
 • Йоните не могат да съществуват самостоятелно и винаги имат електричен заряд (положителен или отрицателен).
 • Освен това има и отрицателен член, съобщаващ за отсъствие на количество – "no".
 • Заредените лептони имат отрицателен единичен заряд.

 • На по-късен етап вълкът преминава в европейския приказен фолклор като отрицателен, често леко глуповат герой.
 • Стилихон присъства в известен брой литературни творби, както като положителен, така и като отрицателен герой.
 • Днес селото има отрицателен прираст на населението, като голяма част от по-младото поколение се е преселило във Видин, София и други градове.
 • Aлкалните метали имат най-отрицателен равновесен потенциал.Благородните метали имат електро-положителен потенциал и практически не корозират.
 • При пръв случай на турнир с отрицателен резултат – макекоши озеки получава статут "кадобан".

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!