Werbung
 Übersetzung für 'палеоцен' von Bulgarisch nach Deutsch
геол.
Paläozän {n}
палеоцен {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'палеоцен' von Bulgarisch nach Deutsch

палеоцен {м}
Paläozän {n}геол.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Геологията на парка е представена от метаморфни скали на възраст палеоцен – миоцен.
  • Фосилни находки от ранния палеоцен насам са известни от Южна Америка и близките части на Антарктида и Австралия.
  • Първите фосилни находки на гризачи са от палеоцен на суперконтинента Лавразия.
  • Палеогенът се състои от три епохи – палеоцен, еоцен, и олигоцен.
  • Епохата палеоцен започва веднага след масовото измиране в края на креда, известно като масово измиране креда – терциер, което включва изчезването на динозаврите, гигантските морски влечуги и много други представители на флората и фауната.

  • Пантоламбдите ("Pantolambda") са изчезнал род бозайници, живели в средата Палеоцен. Фосили на Пантоламбда са открити в Азия и Северна Америка.
  • Други изследвания ги датират към ранния палеоцен.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!