Werbung
 Übersetzung für 'подраст' von Bulgarisch nach Deutsch
лес.
Jungholz {n}
подраст {м}
лес.
Dickung {f} [Jungholz]
подраст {м}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'подраст' von Bulgarisch nach Deutsch

подраст {м}
Jungholz {n}лес.

Dickung {f} [Jungholz]лес.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Подраст е термин от горското стопанство, с който се определя новото поколение гора. Това са „появили се по естествен начин или изкуствено внесени под склопа на зрелия дървостой екземпляри от дървесни видове, на които се разчита за възобновяване на насаждението“.
  • Другите присъщи съставни растителни части на гората са: дървостой, подлес, подраст, жива почвена покривка и извънетажна растителност.
  • Събира я по тънките клонки и листата на дървета, по храстовия подраст, а понякога и по тревата.
  • Храстите и тревната покривка не се включват като част от дървостоя, а са част от другите съставни растителни части на гората: подгон, подлес, подраст, жива почвена покривка или извънетажна растителност.
  • В него има гъсто смесено насаждение от горски видове и сгъстен подраст с трудна проходимост и видимост в зелените площи.

  • Мъртвата дървесина трябва да остане в гората, защото тя благоприятства развитието на младия подраст, който постепенно трябва да доведе до самовъзстановяване на гората.
  • Основни области на тяхното разпространение са устията на реките, където понякога образуват много гъст подраст, но в малки количества.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!