Werbung
 Übersetzung für 'подредба' von Bulgarisch nach Deutsch
Anordnung {f} [Zusammenstellung]подредба {ж}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'подредба' von Bulgarisch nach Deutsch

подредба {ж}
Anordnung {f} [Zusammenstellung]
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Стек – елемента се дръпна в подредба – последния влязъл излиза първи (например, една купчина документи).
 • В клавиатурната подредба QWERTY амперсандът е над знака за числото 7.
 • Журито оценява не само музикалния подбор, подредба, сценично поведение, контакта с публиката на участниците, но и качеството на записа.
 • Кръгът присъства в практиката на CISV като основна подредба на участниците при провеждане на образователни мероприятия.
 • Квинкунсът е геометрична подредба от пет точки, 4 от тях образуващи квадрат и пета като център между тях.

 • Клавиатурната подредба по БДС 5237:1978 е основната българска подредба за писане на кирилица.
 • "Клавиатурната подредба по БДС 5237:1978" (действаща от 1 януари 1978 г.) е основната българска подредба за писане с българската азбука, като включва и допълнителни букви от руската азбука ("э" и "ы" на мястото на "ѣ" и "ѫ" спрямо подредбата от преди реформата).
 • Точната подредба на списъка не е напълно изяснена, нито изцяло пълна.
 • представя една такава подредба, независимо, че първото теоретично описание се прави от друг учен John C.
 • Сред нововъведенията на Шоулс е и клавиатурната подредба QWERTY, която се използва и днес при компютърните клавиатури.

 • В България са разпространени предимно клавиатури с QWERTY подредба на латиницата.
 • Най-често използваната клавиатурна подредба е базирана на подредбата QWERTY (включително и производните варианти като френската подредба AZERTY).
 • За всяко множество "S", връзката на инклузия ⊆ е частична подредба върху множеството [...] от всички подмножества на "S", определени от [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!