Werbung
 Übersetzung für 'подробен' von Bulgarisch nach Deutsch
ausführlich {adj}подробен
9
detailliert {adj}подробен
8
eingehend {adj}подробен
langatmig {adj}прекалено подробен
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Специално за тях издава един много подробен учебник по аналитична химия.
 • Четири самолета C-130 Херкулес, екипирани с медицински екипи на борда, са поставени на изчакване, като по-подробен план за евакуация се очаква до 27 януари.
 • Съдържащо подробен исторически преглед на положението на жената в обществото, „Вторият пол“ става една от най-популярните книги на Дьо Бовоар и поставя началото на втората вълна на феминизма.
 • През I век Ариан предприема поход срещу аланите и оставя подробен разказ ("„Войната срещу аланите“"), който е основен източник за изучаване на римската тактика, но не дава много сведения за противника.
 • Дългогодишният архивар на Мичъл, уседналият в Сан Франциско Джоъл Бърнстайн, пази подробен списък на всичките ѝ настройки, и ѝ помага за припомнянето на настройките за по-старите ѝ песни.

 • Джузепе Меркали "(Giuseppe Mercalli)" е италиански вулканолог и сеизмолог, разработил 10-степенна ска̀ла за отчитане силата на земетресенията и създал подробен каталог на италианските земетресения.
 • В навечерието на 100-годишнината от рождението му бе публикуван подробен очерк за живота и творчеството му.
 • „Статейный список“ (1658), който представлява важен географски документ, изключително подробен и обстоятелствен.
 • В Якутск Атласов систематизира събраните материали и написва подробен отчет, в който съобщава за релефа, климата, флората и фауната, населението на полуострова и близколежащите острови.
 • По време на всички пътешествия води подробен пътен дневник, където описва маршрута и посочва измерените координати.

 • В подробен регистър на санджака Паша от 1569-70 година е отразено данъкоплатното население на Чернягово ("Чернак") както следва: мюсюлмани – 10 семейства и 7 неженени.
 • Тази страница е подробен списък на класирането от индивидуалните първенства по шахмат на България.
 • до Йерусалим и води подробен дневник за своето пътуване.
 • В подробен регистър на санджака Паша от 1569-1570 година е отразено данъкоплатното население на Белен ("Белана") както следва: мюсюлмани – 41 семейства и 40 неженени.
 • В подробен регистър на санджака Паша от 1569-70 година е отразено данъкоплатното население на "Голума" както следва: мюсюлмани - 11 семейства и 5 неженени мюсюлмани.

 • Виза за проектиране е писмен документ в българската административна практика, изготвен от съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен устройствен план и подписан от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен имот (УПИ).
 • Цонев“ в Ловеч издава подробен библиографски указател на творчеството ѝ (2006).
 • В подробен регистър от 1516 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!