Werbung
 Übersetzung für 'под ръка' von Bulgarisch nach Deutsch
ungeprüft parat {adv}под ръка
griffbereit {adj}под ръка
in Griffweiteпод ръка
3 Wörter
sich bei jdm. einhängen {verb}хващам нкг. под ръка
Teiltreffer
Hand {f}ръка {ж}
22
gebraucht {adj} [aus zweiter Hand]втора ръка
ausstrecken {verb}протягам (ръка)
aus zweiter Hand [gebraucht]втора ръка [употребяван]
kurzerhand {adv}на бърза ръка
von Hand genäht {adj}ушит на ръка
handgenäht {adj} {past-p}ушит на ръка
handgemalt {adj} {past-p}рисуван на ръка
handgestrickt {adj} {past-p}плетен на ръка
handgeschrieben {adj} {past-p}писан на ръка
Hand in Hand gehen {verb}вървя ръка за ръка
abwinken {verb}отказвам, махвайки с ръка
Handkuss {m}целуване {ср} на ръка
sich durchs Haar fahren {verb} прокарвам ръка през косата си
greifbar nah {adv} на една ръка разстояние [прен.]
Hand-in-Hand-Arbeiten {n}действия {мн} ръка за ръка
sich zu Wort melden {verb} вдигам ръка [св.] [искам думата]
идиом.
Katzenwäsche machen [ugs.] {verb}
измивам се на бърза ръка
jdm. zuwinken {verb}махам с ръка на нкг.
ungeprüft herumreichen {verb}предавам от ръка на ръка
24 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Носи забрадка и големи традиционни руски рокли, държи цигарите си в животински череп, а в къщата ѝ е била украсена с препариран павиан, държащ под ръка ръкопис от лекция по "„Произход на видовете“".
 • Те не искат да водят децата си със себе си, защото ще им попречи да се забавляват „докрай“ и затова бандитът кани портиера, който внезапно се появява под ръка, да гледа децата през цялото време на новогодишната нощ.
 • Смяната на коза при три карти под ръка може да бъде извършена по договаряне на играчите дали да се осъществи или не.
 • Войниците се изкачват със стълбите си по бруствера на редута, а турците ги удрят отгоре с прикладите на пушките, с лопати и с всичко което им попада под ръка.
 • В много случаи подръка“ се има предвид целия горен крайник на човека.

 • В резултат един катер е направен по поръчка, а останалите – тези, които в момента имало под ръка.
 • Стаматов хваща Вера под ръка, отвежда я при Сакъзов и си тръгва сам.
 • Използвайте всичко, което ви е под ръка: студена вода, сняг, лед от хладилника, замразен продукт, за предпочитане в опаковка.
 • Винаги трябва да има под ръка вода в случай на пожар.
 • Както отбелязва военноморският ежегодник „Браси“: адмирал, който има под ръка тези крайцери, ще се съблазни много да ги постави в една линия с линкорите, където тяхната висока скорост вече няма да бъде от значение, а слабата им защита може фатално да се отрази на тяхната съдба [...].

 • Играчът с най-високата карта е под ръка в първата игра; неговият партньор седи срещу него; съседът му отдясно раздава картите за първата игра.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!