Werbung
 Übersetzung für 'полови органи' von Bulgarisch nach Deutsch
Geschlechtsorgane {pl}полови органи {мн}
3 Wörter
weibliche Geschlechtsorgane {pl}женски полови органи {мн}
männliche Geschlechtsorgane {pl}мъжки полови органи {мн}
Teiltreffer
анат.биол.зоол.
Geschlechtsmerkmale {pl}
полови белези {мн}
анат.биол.зоол.
sekundäre Geschlechtsmerkmale {pl}
вторични полови белези {мн}
админ.
Finanzbehörden {pl}
финансови органи {мн}
анат.
innere Organe {pl}
вътрешни органи {мн}
мед.
Organspender {m}
донор {м} на органи
мед.
Organtransplantation {f}
трансплантация {ж} на органи
Organhandel {m}трафик {м} на органи
Ordnungs­kräfte {pl}органи {мн} на реда
мед.
Organspende {f}
даряване {ср} на органи
12 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Женското обрязване (наречено още FGM "Female Genital Mutilation") се свързва с всяка процедура, свързана с частично или напълно премахваме на външните женски полови органи.
 • представлява куха мускулеста тръба, която свързва матката с външните полови органи, осигурява евакуацията на менструалната кръв и подсигурява депонирането на семенната течност след полов акт.
 • хермафродитите, се раждат с неопределими полови органи или с комбинация от полови органи и от двата пола.
 • Периодът, през време на който половата система на женското животно се подготвя за оплождане, се характеризира с набъбване (увеличаване обема) на външните полови органи (известен като разгоненост).
 • Гаметите могат да се намират в специални полови органи, но в повечето случаи става сливане на две вегетативни клетки.

 • При липса на мъжки, някои от женските развиват мъжки полови органи, както и потомство от неоплодени яйца.
 • Медицината използва този термин хермафродитизъм при наличност на двуполови гонади (полови органи) – яйчник и тестис.
 • Повечето разновидности на картофа имат двуполови цветове, съдържащи както мъжки, така и женски полови органи.
 • Другият вид потни жлези започват да функционират през периода на половото съзряване и се срещат главно по местата на вторичните полови белези (например в областта на подмишниците, около външните полови органи, около пъпа, в междинницата).
 • У възрастните жени с нормално развити полови органи тръбите са по-прави, докато у девойките те са извити зигзагообразно.

 • е еректиращ се анатомичен орган, част от външните женски полови органи.
 • От гледна точка на биологията жените се характеризират с наличието на женски полови органи, образуващи женската половата система, и на женски вторични полови белези, които участват в изхранването на малките или за привличане на партньор.
 • Този хормон стимулира сперматогенезата в мъжките полови органи, влияейки върху съзряването на сперматогониите до зрели сперматозоиди в семенните каналчета.
 • Вулвата (...) е съвкупност от първичните външни полови органи на жената.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!