Werbung
 Übersetzung für 'положение' von Bulgarisch nach Deutsch
Lage {f} [Situation]положение {ср}
10
Status {m}положение {ср}
Situation {f}положение {ср}
Sachlage {f} положение {ср} [ситуация, обстановка]
2 Wörter
Notlage {f}бедствено положение {ср}
Notstand {m}бедствено положение {ср}
военнопол.
Kriegszustand {m}
военно положение {ср}
Ausnahmezustand {m}извънредно положение {ср}
Stand {m} [Stehen]изправено положение {ср}
Notstand {m}кризисно положение {ср}
Mittelstellung {f}междинно положение {ср}
Verlegenheit {f}неловко положение {ср}
Verlegenheit {f}неудобно положение {ср}
Rang {m} [gesellschaftlich]обществено положение {ср}
Familienstand {m}семейно положение {ср}
Mittelstellung {f}средно положение {ср}
Sachverhalt {m}фактическо положение {ср}
3 Wörter
in jedem Fall {adv}при всяко положение
Missstand {m}лошо, трудно положение {ср}
техн.
Schweißposition {f}
положение {ср} на заваряване
Erwartungs­haltung {f}положение {ср} на очакване
4 Wörter
идиом.
in die Tinte geraten [ugs.]
попадам в безизходно положение
jdn. herausreißen [ugs.] [aus Schwierigkeiten befreien] {verb} измъквам нкг. от затруднено положение
jdn. benachteiligen {verb} поставям нкг. в неизгодно положение [в полза на другиго]
5+ Wörter
verharren {v} [in einer Bewegung innehaltend] задържам се в едно положение
идиом.
in der Tinte sitzen [ugs.]
намирам се в безизходно положение
durchkommen [unbeschadet hindurchgelangen] {verb} излизам невредим от опасно положение
27 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'положение' von Bulgarisch nach Deutsch

положение {ср}
Lage {f} [Situation]

Status {m}

Situation {f}
Werbung
положение {ср} [ситуация, обстановка]
Sachlage {f}

бедствено положение {ср}
Notlage {f}

Notstand {m}
военно положение {ср}
Kriegszustand {m}военнопол.
извънредно положение {ср}
Ausnahmezustand {m}
изправено положение {ср}
Stand {m} [Stehen]
кризисно положение {ср}
Notstand {m}
междинно положение {ср}
Mittelstellung {f}
неловко положение {ср}
Verlegenheit {f}
неудобно положение {ср}
Verlegenheit {f}
обществено положение {ср}
Rang {m} [gesellschaftlich]
семейно положение {ср}
Familienstand {m}
средно положение {ср}
Mittelstellung {f}
фактическо положение {ср}
Sachverhalt {m}

при всяко положение
in jedem Fall {adv}

лошо, трудно положение {ср}
Missstand {m}
положение {ср} на заваряване
Schweißposition {f}техн.
положение {ср} на очакване
Erwartungs­haltung {f}

попадам в безизходно положение
in die Tinte geraten [ugs.]идиом.

измъквам нкг. от затруднено положение
jdn. herausreißen [ugs.] [aus Schwierigkeiten befreien] {verb}
поставям нкг. в неизгодно положение [в полза на другиго]
jdn. benachteiligen {verb}

задържам се в едно положение
verharren {v} [in einer Bewegung innehaltend]
намирам се в безизходно положение
in der Tinte sitzen [ugs.]идиом.

излизам невредим от опасно положение
durchkommen [unbeschadet hindurchgelangen] {verb}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Джетът е вид малък плавателен съд за един (в изправено или седнало положение) или двама души (в седнало положение).
 • Повдигането на краката може да се извършва от седнало или легнало положение по гръб или настрани, но също така и от вис, когато тялото е окачено за ръцете и се намира във вертикално положение.
 • При отката буталото свива въздуха в накатника, а след това връща ствола в изходно положение.
 • Той е сходен с българския звук, обозначаван с „о“, в неударено положение, но е с по-предно положение на езика.
 • Макар прилагането на извънредното положение да е сравнително рядко при демократичните системи на управление, диктаторските режими често обявяват извънредно положение и дори го удължават безсрочно, така че да няма законови пречки за нарушаване на правата на определени граждани.

 • Парк обявява национално извънредно положение.
 • Важното им географско положение се определя от междинното им положение между страните от Западна Европа и държавите от ОНД и Близкия изток.
 • След края на извънредното положение, Кирков отново отваря Комеди Клубовете в страната.
 • При преместването му назад той блокира спусковия лост и вдига планка с изрези, блокиращи взводната ръкохватка, неподвижно съединена със затвора, и в спуснато, и във взведено положение.
 • Държи се в хоризонтално положение.

 • Във водата кабината с екипажа отначало се установява в неправилно положение (с дъното нагоре), но след няколко минути с помощта на надувните балони-поплавъци е преобърната в нормалното положение.
 • Вечерта на 16 април в страната е обявено военно положение, което остава в сила до 24 октомври.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!