Werbung
 Übersetzung für 'полоний' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Polonium {n} <Po>
полоний {м} <Po>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'полоний' von Bulgarisch nach Deutsch

полоний {м} <Po>
Polonium {n} <Po>химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Систематичното търсене на общата радиоактивност на урановите руди насочват Пиер и Мария Кюри към изолирането на два нови елемента – полоний и радий.
  • През лунната нощ електрониката поддържа работната си температура чрез топлината, отделена от радиоактивния разпад на полоний-210.
  • На ядрената реакция е основан един от най-разпространените лабораторни методи за получаване на неутрони, при което прах от метален берилий или негови соли се смесват с излъчватели на α-частици от радий, полоний, америций или актиний.
  • когато получава Нобелова награда за физика, и получаването на Нобелова награда за химия „като награда за нейните заслуги за развитието на химията чрез откриването на елементите радий и полоний, чрез изолацията на радия и изучаването на същината и съединенията на този елемент“ през 1911 г.
  • В монолога унилият принц Хамлет разсъждава върху смъртта и самоубийството. Той оплаква болките и несправедливостта в живота, но знае, че и алтернативата може да е още по-лоша. Речта в пиесата ни помага да разберем колебанието на Хамлет да отмъсти директно за смъртта на баща си, като убие чичо си, доведен негов баща и нов крал Елсинор. Клавдий и съветникът му Полоний подслушват разговора на Хамлет с Офелия.

  • Офелия е героиня от трагедията „Хамлет“ на Уилям Шекспир. Тя е дъщеря на Полоний, сестра на Лаерт и е възлюбената на Хамлет.
  • Сведенията показват, че следи от полоний са открити и в колата.
  • Бива изложена по непредпазливост на полоний, когато запечатана капсула с елемента експлодира на лабораторната ѝ маса през 1946 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!