Werbung
 Übersetzung für 'последица' von Bulgarisch nach Deutsch
Folge {f} [Resultat, Konsequenz]последица {ж}
3
Auswirkung {f} [Folge]последица {ж}
Konsequenz {f} [Auswirkung, Folge]последица {ж}
право
Rechtsfolge {f}
правна последица {ж}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Все пак винаги подчертава, че тези наранявания са последица от собствените му грешки, а не вследствие на карате.
 • Поражението има като последица падането на правителството на Хосе Хирал и назначение на новото правителство на Франсиско Ларго Кабайеро.
 • От друга страна, като втора последица Джон Улф посочва, че за първи път френският абсолютизъм и способите за организирането на въоръжените сили са станали обект на подражание за останалите европейски държави.
 • Окупацията на Германия от Съюзниците е последица от Втората световна война.
 • Възниква през втората половина на 19 век като последица от разногласията в течението кантианство.

 • Артикулационната (учленителна) страна на говорната комуникация засяга образуването на звука като последица от действието на говорните органи.
 • "Босненска криза", която по-късно има като последица Сараевския атентат, станал повод за избухването на Първата световна война.
 • Кулминацията следва да бъде логическа последица от развитието на характерите на героите и всеки един предшестващ я момент от действието да насочва към нея и да я обуславя.
 • Създава се палестинската национална автономия като пряка последица от договора от Осло.
 • Кулминацията е логическа последица от развитието на характерите на героите, но понякога не е лесно предвидима, макар и предчувствана.

 • Раебилитацията на Патриаршията в името на Мегали идея води като последица и до изменяне отношенията към фанариотството.
 • Като последица от световната финансова и икономическа криза инвестициите през 2009 и 2011 г.
 • Другата последица от равновесието на ужаса е активизирането в областта на разоръжаването.
 • Хроничният синуит най-често е последица от остро или рецидивиращо възпаление на синусната лигавица.
 • Като директна последица Русия започва генерална мобилизация, за да нападне Австрия в защита на Сърбия.

 • Друга последица от делото е последвалата поправка на патентния закон на САЩ от 1973 г., с която се инкриминират тайните фирмени споразумения с цел манипулиране на пазара [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!