Werbung
 Übersetzung für 'походка' von Bulgarisch nach Deutsch
Gang {m} [Art und Weise des Gehens]походка {ж}
3
Gangart {f}походка {ж}
2
Tritt {m} <ohne Pl.>походка {ж}
Schritt {m} [Gangart]походка {ж}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Новият злодей е Балтазар Брат (противникът на Гру) – бивше дете-звезда, което е пораснало и се чувства обсебен от героя, който е играл през 80-те години, движи се заднешком и имитира лунната походка на Майкъл Джаксън.
 • Роботът е достатъчно силен за катерене и динамична походка.
 • издава автобиографията си "Moon Walk" (Лунна походка).
 • Първият му официално публикуван роман е „Le jour où Shakespeare a inventé le moonwalk“ ("Денят когато Шекспир е измислил лунната походка") през 2012 г.
 • Голямата панда има тежка походка на земята, но се катери пъргаво по дърветата.

 • Най-разпространеният начин на придвиждане е чрез „люлееща се“ походка: повдига засегнатия крак, слага двете патерици на земята пред себе си и след това залюлява крака си.
 • Признаци са слузести изпражнение и вдървена походка.
 • Името си е получила от исландското наименование на двете класически форми на заболяване – Меди, затруднено дишане и Висна, залитаща походка.
 • По-рядко може да се наблюдават светлобоязън, кашлица, помътняване на роговицата, затруднено дишане и походка.
 • Кавказката овчарка има и характерна походка.

 • Лунната походка създава илюзията, че човек се движи едновременно и напред и назад.
 • Несигурна походка, пациентът се опитва да се хване за близки предмети.
 • Моделите, представящи модни колекции на ревюта, владеят перфектна походка и използват езика на тялото, за да представят в най-добра светлина съответният продукт.
 • Русалката може да получи крака и походка, но при всяка крачка ще изпитва болка сякаш стъпва по остриета.
 • Породата "Парантропус" и по-специално "Парантропус робустус" с гребенестия череп и двуногата походка бил предложен от Напиер и антрополога Гордън Страсенбърг като възможен кандидат за личността на Голямата стъпка.

 • Други клинични признаци включват прекомерно чмокане на устни , променена походка и конвулсивен колапс.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!