Werbung
 Übersetzung für 'почва' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   почва | почвата | почви | почвите
Erde {f} [Erdreich]почва {ж}
13
Erdboden {m}почва {ж}
геол.
Moorboden {m}
блатиста почва {ж}
агр.геог.
Kalkboden {m}
варовита почва {ж}
Moorboden {m}мочурлива почва {ж}
Sumpfboden {m}мочурлива почва {ж}
агр.
Mutterboden {m}
хумусна почва {ж}
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Съоръжението в Недкова могила е единственото открито в района с неразрушена камера и частично незапълнено от почва помещение.
 • Обитава места с песъчлива почва и дюни.
 • Обитава места със суха почва и храсталаци.
 • Обитава места с песъчлива почва и храсталаци.
 • Обитава гористи местности и места със суха почва.

 • Обитава места с песъчлива почва и савани.
 • Обитава места с песъчлива и суха почва.
 • Обитава места с песъчлива почва, степи и езера.
 • Обитава места с песъчлива почва и езера.
 • Обитава места с песъчлива почва, планини и възвишения.

 • е вид еолична почва, формирана от слабо споени прахови частици.
 • Те се подреждат в права линия в две групи – на обработена почва и на зачимена почва.
 • Изисква лека, пропусклива почва.
 • Разораната почва се нарича още „пръст“ (само ед. ...
 • За създаване на условия за благоприятно развитие на грудковите бактерии, а оттам за правилно азотно хранене на граховите растения е необходима добре обработена и разрохкана почва с достатъчно влага и добра аерация.

 • Благодарение на влагата льосовата покривка по Авренското плато е размесена с пясъците (еоценски и миоценски) и образува най-разпространената почва: червенопръстницата (местното население е нарича мъзга).
 • Втората статуя е подарък от щата Вирджиния и стои на почва, внесена от САЩ (според декларацията на Вашингтон той никога повече няма да стъпи на британска почва).
 • Местна легенда разказва, че някога Тана била единственото късче земя във Вселената, но бог Махдикдик взел почва от склона на Ясур и я поръсил по всички страни на света.
 • Под продуктивност на почвата се разбира свойството ѝ да дава добив от дадено насаждение при определени климатични условия и агротехника.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!