Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'по групи' von Bulgarisch nach Deutsch
gruppenweise {adv}по групи
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'по групи' von Bulgarisch nach Deutsch

по групи
gruppenweise {adv}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Разположена е на северозападен терасиран хълм и е разделена на сектори, които обособяват по групи характерни растения от определена географска зона или ландшафт.
 • Турнирът по групи се провежда от 21 март до 19 ноември 2019 г.
 • От гледна точка на вертикална посока, надолу по групи, хелият може да се разглежда като типичен благороден газ, докато свойствата на водорода са твърде различни от всички останали елементи, поради което е трудно поставянето му в определена група.
 • Леталност може да се определи и за всяка болест или по групи заболявания.
 • Електроотрицателността, с увеличаване на поредния номер по групи, намалява, защото атомният радиус се увеличава.
 • Електронното сродство, с увеличаване на поредния номер по групи, намалява, защото атомния радиус се увеличава.
 • Това е причината за увеличаването на атомния радиус по групи.
 • Големите различия в устройството и начина на живот на отделните групи животни налагат диференциране на зоологията и по групи.
 • ...  – „изповедание“), е особеност при и във вярата, в рамките на религията, което обединява вярващите по групи.
 • Състои се от три обособени дяла по групи върхове - северен масив с най-висок връх Синиани (надморска височина 2059 m), западен чиято планинска верига е изключително стръмна с най-високи върхове Софле (надморска височина 2260 м) и Алогорахи (2270 м надморска височина) и южен масив.
 • Те са разпределени по групи, в зависимост от възрастта и знанията им по български език.
 • По групи, с нарастването на Z, окислителните свойста се понижават.
 • Изображенията са на пръв поглед без определена подредба и последователност – с най-различен диаметър, едните са вдлъбнати, другите са изпъкнали, някои са по групи, а други – самотни.
 • Картите се сортират по групи в зависимост от това дали проверяваният е познал отговора на въпроса или не.
 • В допълнение на това, стотици дискусии по групи и лекции на разнообразни теми попълват четвъртия ден на събранието от ранна утрин до вечерта.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!