Werbung
 Übersetzung für 'по добър' von Bulgarisch nach Deutsch
besser {adj}по-добър
Teiltreffer
посл.
Frisch gewagt ist halb gewonnen.
Колкото по-рано, толкова по-добре.
gut {adj}добър
42
gütig {adj}добър
2
gutmütig {adj}добър
3
am besten {adj}най - добър
Tach auch! [ugs.]Добър ден!
tüchtig {adj}добър [работлив]
4
Tag! [ugs.]Добър ден!
Guten Appetit!Добър апетит!
'N Abend! [ugs.]Добър вечер!
Guten Tag!Добър ден!
Guten Abend!Добър вечер!
Gute Fahrt!На добър път!
Gute Reise!На добър път!
F
Heinzelmännchen {n}
добър домашен дух {м}
guter Ton {m} [fig.]добър тон {м} [прен.]
ausreichend {adj} [Schulnote]добър [оценка в училище (4)]
5
мат.
mal {conj}
по
12
normalerweise {adv}по принцип
schlimmer {adv}по-зле
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Като заместник на държавата и капитализма той предлага хоризонтална мрежа от доброволни сдружения, работнически съвети и обществени блага, които всеки би могъл да използва за по-добър живот.
 • се слага началото на един нов и по-добър живот за Дейв.
 • Установяват се в град Берисо, където се надяват да намерят по-добър живот, но още през 1922 г.
 • За да бъде гласът на митниците и на Глобалния център за високи постижения в развитието и доставката на ефективни, ефикасни и модерни митническите процедури и стандарти, международно сътрудничество, знания и изграждане на капацитет, за да отговори на нуждите на държавните органи и обществото за по-добър свят от е мечтател, актуални и незаменим.
 • "Интер Оушън" (Чикаго): "„Младежта в Англия и Америка нямаше по-добър приятел от капитан Майн Рид“".

 • Той е по-добър разтворител от петродизела и има свойството да разтваря предишни отлагания в горивната система от употребата на петродизел.
 • След смъртта си великият император и пълководец е обожествен от Сената, който възприема обичая да приветства всеки следващ нов цезар с пожеланието "„Да бъде по-щастлив от Август и по-добър от Траян.“".
 • Тези върхове израстват отново на всеки 7 до 15 дни през сезона на активен растеж, като се смята, че по-бавнорастящите листа имат по-добър вкус.
 • IETF проектира и дефинира LDAP като по-добър начин за използване на X.500 справочниците, тъй като намира първоначалния DAP ("Directory Access Protocol" – "протокол за достъп до справочници") твърде сложен, за да може да бъде използван от обикновени интернет клиенти.
 • Той съумява да припечели достатъчно, за да уреди за родителите си по-добър живот.

 • И тръгнал той с цялото си семейство и покъщнина – слязъл от Балкана да търси долу в полето покой за клетата си душа и по-добър живот за своите деца.
 • Аристотел поддържа рязко разграничение между науката и практическите умения на занаятчиите, считайки теоретичните спекулации като най-висш вид човешка дейност, практичното мислене за по-добър живот като нещо възвишено и познаването на занаятите като нещо, подходящо само за по-нисшите класи.
 • С разрастването на индустриалната манифактура, голям брой провинциални работници се премества в Буенос Айрес в търсене на по-добър живот.
 • Но по-добър от него е този, който ще бъде резултат от умереното съчетаване на трите начина на държавна уредба.
 • Поезията на Петя е белязана от желанието ѝ за един по-добър, по-искрен, по-всеотдаен свят, за едно неограничено, дори безгранично раздаване на доброта, щастие и усмивки.

 • насам се очертава заедно със селата Владо Тричков и Луково, като алтернатива за един по-добър живот до София.
 • Една част от тях е в чужбина, за да търси по-добър живот.
 • По време на османската власт, поради съображения за сигурност и вероятно, за да имат жителите му по-добър достъп до вода, селото се е преместило в долината.
 • Крайните цели са процъфтяване на индивида; постигането на по-добър живот за всички хора; формирането на загриженост у човека, бидейки той най-съзнателният сред видовете, за останалите същества на планетата като част от единен, общ организъм.
 • Частиците "по" и "най" са самостойни думи и имат собствено ударение (по́-добъ́р).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!