Werbung
 Übersetzung für 'по друг начин' von Bulgarisch nach Deutsch
anders {adv}по друг начин
Teiltreffer
einer dümmer als der andereедин от друг по-глупав
folgendermaßen {adv}по следния начин
beileibe nicht {adv}по никой начин
fatalerweise {adv}по фатален начин
auf diese Art und Weise {adv}по този начин
auf diese Weise {adv}по този начин
dadurch {adv} [durch dieses Mittel, Verfahren]по този начин
gleichfalls {adv}по същия начин
auf diese Art {adv}по този начин
ungeprüft zusammenrücken {verb} смествам (по-близо един до друг), сгъстявам, сбутвам
посл.
Frisch gewagt ist halb gewonnen.
Колкото по-рано, толкова по-добре.
anderer {adj} {pron}друг
4
anders {adj}друг
5
ander {pron}друг
5
beieinander {adv}един до друг
voneinander {adv}един от друг
füreinander {adv}един за друг
zueinander {adv}един към друг
anderweitig {adj} [sonst noch vorhanden]
3
друг [съществуващ освен това]
Ich kann nicht umhin...Нямам друг избор, освен да...
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Или по друг начин казано потокът представлява логически интерфейс към файла.
 • На 1 април 1770 година Кук напуска Нова Зеландия и взема курс на запад, но природата се разпорежда по друг начин и на 19 април „Индевър“ достига до югоизточното крайбрежие на Австралия – нос Хикс (...), на 550 km северно от откритието на Абел Тасман.
 • Следвайки идеите на Зола за натурализма, художниците от онова време – втората половина на 1860-те години, започват да гледат на рисуването по друг начин.
 • Казано по малко по-друг начин: Ако на един индуктор (бобина, дросел) с индуктивност 1 H се подаде напрежение 1 V, то токът през него ще нараства със скорост 1 A за секунда.
 • Сурогатните кодови точки не могат да се използват по друг начин (това правило често се пренебрегва на практика, особено когато не се използва UTF-16).

 • Черната захар се очиства по друг начин от белтъци.
 • Или казано по друг начин: ако се намираме на тази звезда и измерим ъгъла между лъчите, които водят от нея до двете противоположни страни на орбитата на Земята, то този ъгъл се нарича паралакс.
 • В триизмерното пространство посоката на часовниковата стрелка няма абсолютен смисъл, поради което посоката на положителните и отрицателни ъгли трябва да бъде дефинирана по друг начин, най-често чрез вектор, преминаващ през върха на ъгъла и перпендикулярен на общата равнина на лъчите, образуващи ъгъла.
 • Самите цикли обаче не се номерирали или обозначавали по друг начин, затова индиктът може да се използва само ако се съотнесе с друга система за датиране – от Сътворението на света, от раждането на Христос, от управлението на владетел, и т.н.
 • ... - малък молив) е литературно-дискусионен английски клуб на преподаватели или свързани по друг начин хора с Оксфордския университет, както и писатели и любители на белетристиката.

 • Алпите оказват влияние на климата и по друг начин, предизвиквайки образуването на топлия вятър фьон, който предизвиква рязко повишаване на температурата, дори и през зимата.
 • Казано по друг начин – всяко множество, от което съществува инекция в множеството на естествените числа е изброимо.
 • Извършва се при 510 – 525 °C в амонячна среда, във вани с цианкалий или по друг начин.
 • Понякога демокрацията е формата на управление, макар официално страната да се ръководи по друг начин.
 • По друг начин казано, изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми, измерване и изследване на естествения интелект чрез компютърни системи с цел тяхното подобряване.

 • По този начин те съумявали да обяснят и опишат необяснимите по друг начин природни събития и катаклизми като действия на боговете, което от своя страна дава развитие на митологията.
 • В цитоплазмата на яйцеклетката се съдържат жълтъчни вещества, които служат за хранене на новия организъм от момента на оплождането, докато стане годен да се храни по друг начин – самостойно или от майката.
 • Формулирано по друг начин, P е точка от Аполониевата окръжност тогава и само тогава, когато двойното отношение [...] лежи върху единичната окръжност на комплексната равнина.
 • Или казано по друг начин, частната производна на аналитичния израз на енергията спрямо времето – [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!