Werbung
 Übersetzung für 'по никой начин' von Bulgarisch nach Deutsch
beileibe nicht {adv}по никой начин
Teiltreffer
folgendermaßen {adv}по следния начин
fatalerweise {adv}по фатален начин
dadurch {adv} [durch dieses Mittel, Verfahren]по този начин
auf diese Art {adv}по този начин
auf diese Weise {adv}по този начин
auf diese Art und Weise {adv}по този начин
gleichfalls {adv}по същия начин
anders {adv}по друг начин
niemand {pron}никой
12
kein Schwanz {pron} [vulg.] [niemand]никой
kein Mensch [ugs.] [niemand]никой
kein Schwein [ugs.] [niemand]никой
посл.
Frisch gewagt ist halb gewonnen.
Колкото по-рано, толкова по-добре.
ungeprüft Danach kräht kein Hahn. {idiom}Никой не го е грижа за това,
Art und Weise {f}начин {м}
Methode {f}начин {м}
Art {f} [Verfahrensweise]начин {м}
4
Verfahren {n} [Art und Weise]начин {м}
Weise {f} [Methode]начин {м}
6
möglichst {adv} [wenn es geht]ако има начин
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Те правят частта, на която се намира Средната земя кръгла като по този начин никой не може да достигне по море до Валинор.
 • Трябва да знаете следното: мобингът представлява огромен стресов фактор и може психологически да пречупи подложеното на мобинг лице. Причината за това е че лицето се изключва от групата. Никой не иска да бъде встрани от групата. Тъй като мобингът обикновено се извършва по коварен начин – зад гърба на жертвата, тя обикновено започва да се оправдава и извинява, и да търси вината в себе си. Трябва да се има предвид, че този начин на тълкуване на ситуацията може да доведе атакуваното лице буквално до лудост. Трябва да осъзнаем, следователно, че търсенето на причини няма да реши проблема с тормоза.
 • Стеганографията е изкуство и наука за писане на скрити съобщения по такъв начин, че никой освен получателя да не разбере за съществуването на съобщението; това е в противовес на криптографията, при която съществуването на писмото не е скрито, а само неговото съдържание.
 • Всеки ден за период от 24 часа всеки един от 50-те члена на пританите бивал избран от мнозинството, за да служи като председател (т. нар. "епистат"; ἐπιστάτης, epistates). Той прилага държавният печат и съхранява ключовете за държавната хазна и архивите. В известен смисъл той е изпълнителният орган на Атина. Никой мъж не е допускан да изпълнява тази длъжност повече от веднъж. По този начин повече от половината възрастни атиняни са заемали това място по едно или друго време.
 • Заговорът се проваля, но фактът че никой не е наказан, говори сам по себе си колко слаба е властта на Хуго.

 • Също така, всички щати са равни и никой от тях не може да иска по-специално отношение от управляващите.
 • Ако не беше Мачин Шин- потайно никой не знае от къде появило се създание, бродещо из Пътищата и консумиращо душите на жертвите си, това щеше да е идеалният начин за транспорт.
 • Какво е „памтивека“ никой не знае.
 • В този смисъл никой не говори на „език“, а всеки говори на диалект от даден език.
 • Няма сведение за съществуването на четворствено число в никой от естествените езици.

 • Прави впечатление, че в английското общество никой не го възприема като анахронизъм: той остава търсен и през 20-те години.
 • когато никой в селото нямал придобито средно образование.
 • От намерен в склада вестник се разбира, че вероятно някои от тях са жертва на отвличане, а други са техните похитители, но никой не помни кой какъв е.
 • За повече от 2000 години геометрията на Евклид не бе променяна, понеже никой не можеше да си представи съществуването на други видове геометрии.
 • Деветнадесет години никой не може да докосне абсолютния имперски режим на бившия канцлер, но скоро това се променя.

 • Mетростанция Хелзинкски университет([...]; [...]) е станция от Хелзинкското метро. Тя обслужва централните Хелзинкски кварта Кайсаниеми. Това е единствената станция, в която името и се произнася само на един език, защото и на двата официални езика се произнася по сходен начин. Никой обаче не знае кой език е използван за изговарянето и. Когато станцията е открита, наименованието и се произнася и на двата езика, но това било ненужно повторение и водило до забавяне. Оттогава името се произнася само веднъж.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!