Werbung
 Übersetzung für 'приближаване' von Bulgarisch nach Deutsch
Anflug {m} приближаване {ср} [на самолет]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Въпреки това натискът от страна на някои старши съветници на Мехмед води до приближаване към Централните сили.
 • Използван е стандартен филтър (без индикатор), на който е поставен индикатор, изменящ цвета си при приближаване на сероводорода към отвора за изход на пречистения въздух.
 • Планирано е приближаване до лунната повърхност на разстояние около 2000 km и заснимане на лунната повърхност от различна височина по време на полета.
 • За точното ѝ измерване е използвана седемметрова безпилотна подводница с прецизна система за позициониране, която позволява максимално и безопасно приближаване до каналите.
 • Испанската военна мобилизация довежда до приближаване на мароканската армия до Ифни.

 • Основната цел на мисия STS-63 е извършване на среща и приближаване до руската космическа станция „Мир“.
 • ... е приближаване на учленителните органи) е известен като фортиция, което опосредства затвърдяването на съгласнтие звукове.
 • публикува политическо есе „Le Joujou Patriotisme“, в което пледира, че Франция и Германия имат еднаква естетическа култура и призовава за приближаване между двете страни, напълно в противоречие на националистите във френското правителство.
 • На 29 март е извършено първото приближаване на кораба до МКС.
 • Употребата на видеометри изисква Слънцето да е под определен ъгъл към траекторията на приближаване на АТК към МКС.

 • Добавена е двойна камера за далечни снимки с оптично приближаване, оптична стабилизация както и водоустойчивост.
 • Ориентацията за приближаване и отдалечаване на източника се определя от ухото чрез промените в силата на звука.
 • Този подстил се различава с по-голяма комплексност и разнообразие от приближаване към класическия пауър метъл.
 • Следващото приближаване до Слънцето ще бъде през 2061 година.
 • Политическите му приоритети включват засилване на ролята на местните и регионалните власти в съответствие с Лисабонската стратегия за растеж и работни места, укрепване на сближаването и солидарността и поемане на водеща роля в кампанията „Местен подход в общуването на тема Европа“ с цел приближаване на ЕС до неговите граждани.

 • Характерно за музиката му е и постепенното приближаване към метрума.
 • Конвергенция, в отсъствието на по-специфичен контекст, означава приближаване към определена стойност или към определена точка, общ възглед, мнение към фиксирано или равновесно състояние.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!