Werbung
 Übersetzung für 'приблизително' von Bulgarisch nach Deutsch
ungefähr {adv}приблизително
11
etwa {adv}приблизително
4
annäherungs­weise {adv}приблизително
4
circa {adv} <ca.>приблизително
3
zirka {adv}приблизително
annähernd {adv}приблизително
ungeprüft beiläufig {adv} [österr.] [ungefähr]приблизително
abschätzen {verb}изчислявам приблизително
8 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • 19 548 (към 2006 г., приблизително), 19 891 (към 2008 г., приблизително).
 • Роулинг казва, че галеонът е приблизително пет британски лири (по време на интервюто приблизително 7,50 щатски долара или 5,50 евро), въпреки че „обменният курс варира“.
 • Вътрешният ъгъл е 174 6⁄7° или приблизително 174,85714°, а външният и централният – 5 1⁄7° или приблизително 5,14286°.
 • Вътрешният ъгъл е 161 1⁄19° или приблизително 161,05263°, а външният и централният – 18 18⁄19° или приблизително 18,94737°.
 • Вътрешният ъгъл е 152 4⁄13° или приблизително 152,3077°, а външният и централният – 27 9⁄13° или приблизително 27,6923°.

 • Вътрешният ъгъл е 158 14⁄17° или приблизително 158,82353°, а външният и централният – 21 3⁄17° или приблизително 21,17647°.
 • Вътрешният ъгъл е 154 2⁄7° или приблизително 154,2857°, а външният и централният – 25 5⁄7° или приблизително 25,7143°.
 • С приблизително 250 сътрудници NOE достига през 2008 г.
 • Вътрешният ъгъл е 171 3⁄7° или приблизително 171,42857°, а външният и централният – 8 4⁄7° или приблизително 8,57143°.
 • Вътрешният ъгъл е 169 7⁄17° или приблизително 169,4118°, а външният и централният – 10 10⁄17° или приблизително 10,5882°.

 • Вътрешният ъгъл е 128 4⁄7° или приблизително 128,57143°, а външният и централният – 51 3⁄7° или приблизително 51,42857°.
 • Във VIA работят приблизително 2000 души и се обучават около 20 хиляди студенти.
 • Оксикодонът в сравнение с морфина има абсолютна бионаличност от приблизително 30%, а след прием през устата има висока абсолютна бионаличност – до 87%.
 • След изстрелването четирите твърдогоривни ускорителя се отделят два по два, първата двойка приблизително 2 минути и 4 секунди след старта, втората 2 минути и 7 секунди след старта.
 • От 2006, има приблизително 215 000 ресторанти, предлагащи пълно обслужване в САЩ, отчетени на $298 милиарда, и приблизително 250 000 с ограничено обслужване (ресторанти за бързо хранене) отчетени на $260 милиарда.

 • Мнозинството от жителите са сунитски мюсюлмани (приблизително 80%), православни християни (приблизително 10%) и алауити (приблизително 9%).
 • В допълнение някои плодове, които не изглеждат червени, също съдържат ликопен, например аспержите съдържат приблизително 30μ гр.
 • Кюрдистан е разположен в самия център на Западно азиатския регион (приблизително между 34 и 40 градуса северна ширина и 38 и 48 градуса източна дължина).
 • което съответства на приблизително 3200 милиарда метрични тона [...] , съдържащ приблизително 870 милиарда тона въглерод.
 • Антенките са прикрепени приблизително по средата на хоботчето; третото им членче (първото на флагелума) е 2 – 2,5 пъти по-дълго, отколкото широко.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!