Werbung
 Übersetzung für 'просвещение' von Bulgarisch nach Deutsch
ист.фил.
Aufklärung {f}
Просвещение {ср}
5
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'просвещение' von Bulgarisch nach Deutsch

Просвещение {ср}
Aufklärung {f}ист.фил.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Новогръцкото просвещение (...) е идеологическо, литературно, лингвистично и философско течение, което представя и адаптира идеите и ценностите на европейското Просвещение в Османската империя.
 • министерството на народното просвещение слива фондовете в един, който към 1 януари 1947 г.
 • В 1880 година е поканен за учител и от министерството на народното просвещение на Княжество България и от Дирекцията на народното просвещение на Източна Румелия.
 • Той е виден деец на Руското просвещение.
 • Минас Миноидис (...) е гръцки учен и общественик, представител на т.нар. новогръцкото просвещение.

 • Константинос Вардалахос (...) е гръцки педагог, представител на т.нар. новогръцко просвещение.
 • Атанас Кунев Бояджиев е български политик от Националлибералната партия, министър на народното просвещение през 1933 – 1934 година.
 • В периода 1926 – 1928 година е назначен за министър на народното просвещение.
 • Захари Струмски е български общественик, лекар, борец за църковна независимост и просвещение от епохата на Възраждането.
 • е гръцки учен, просветен деец и свещеник, видна фигура на Новогръцкото просвещение.

 • Като министър на народното просвещение през 1899 г.
 • Обществото е било подкрепяно лично от Министъра на Народното просвещение.
 • Севастос Леондиадис (...) е гръцки свещеник и просветен деец от т.нар. новогръцко просвещение.
 • След завръщането си в България е директор на гимназията в Лом (1881 – 1882) и чиновник в Министерството на народното просвещение.
 • като книгохранилище към Дирекцията на Народното просвещение в Източна Румелия по личната инициатива и с усилията на видния възрожденски учител и деец Йоаким Груев, тогавашен директор на Народното просвещение.

 • Министерството на народното просвещение го командирова за една година в Берлин, където Радославов специализира фитопатология и микология.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!