Werbung
 Übersetzung für 'просека' von Bulgarisch nach Deutsch
лес.
Schneise {f}
просека {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'просека' von Bulgarisch nach Deutsch

просека {ж}
Schneise {f}лес.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • В много случаи е полезно поддръжката на противопожарната просека да се извършва наред със събирането на горски продукти като дървесина и горивна биомаса, доколкото това са естествено свързани дейности целящи отстраняването от гората на горивен материал на определените за просеки места.
  • При разпадането му в продължение на 20 секунди той прорязва просека с обща дължина 562 m и широчина между 30 m и 10 m, като основните останки са към края на просеката с държина 265 m.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!