Werbung
 Übersetzung für 'път' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   път | пътят | пътища | пътищата
пътя
Weg {m}път {м}
35
Mal {n}път {м}
10
информ.
Pfad {m}
път {м}
3
Bahn {f} [Weg]път {м}
2 Wörter: Andere
jeweils {adv}всеки път
jedes Mal {adv}всеки път
einmal {adv}един път
diesmal {adv}този път
2 Wörter: Substantive
фин.
Bankweg {m}
банков път {м}
Waldweg {m}горски път {м}
Abweg {m}грешен път {м}
трансп.
Europastraße {f}
европейски път {м}
астрон.
Milchstraße {f}
Млечен път {м}
морскатрансп.
Seeweg {m}
морски път {м}
Umweg {m}обиколен път {м}
Rückweg {m}обратен път {м}
трафик
Umgehungs­straße {f}
обходен път {м}
трафик
Ortsumgehung {f}
обходен път {м} [обхождащ населено място]
трафик
Ortsumfahrung {f} [österr.]
обходен път {м} [обхождащ населено място]
трафик
Umfahrungs­straße {f} [österr.] [schweiz.]
обходен път {м} [обхождащ населено място]
Rings­traße {f}околовръстен път {м}
трафик
Tangente {f}
околовръстен път {м}
Wasserstraße {f}плавателен път {м}
трафик
Mautstraße {f}
платен път {м}
Irrweg {m}погрешен път {м}
Feldweg {m}полски път {м}
трафик
Abkürzung {f}
пряк път {м}
ж.п.
Gleis {n}
релсов път {м}
трансп.
Autostraße {f}
скоростен път {м}
трансп.трафик
Schnellstraße {f}
скоростен път {м}
Dienstweg {m}служебен път {м}
автомоб.
Bremsweg {m}
спирачен път {м}
dieses Mal {n}този път
3 Wörter: Andere
erstmals {adv}за първи път
erstmalig {adv}за първи път
zum ersten Malза първи път
Gute Reise!На добър път!
Gute Fahrt!На добър път!
Ich bin schon unterwegs!На път съм!
информ.
auf elektronischem Weg {adv}
по електронен път
auf schriftlichem Weg {adv}по писмен път
админ.
von Amts wegen
по служебен път
право
auf dem Gerichtsweg
по съдебен път
3 Wörter: Verben
drängen {verb}пробивам си път
sich [durch etw.] den Weg bahnen {verb}пробивам си път [през нщ]
ungeprüft sich durcharbeiten [ugs.] {verb}пробивам си път [разг.]
3 Wörter: Substantive
Gehweg {m} [Fußgängerweg]път {м} за пешеходци
Scheitel {m} [der Frisur]път {м} на косата
трансп.
Vorfahrtsstraße {f}
път {м} с предимство
4 Wörter: Andere
auf dem Heimwegна път за вкъщи
4 Wörter: Verben
auf dem Holzweg sein [ugs.] {verb}на погрешен път съм
einen neuen Weg einschlagen [auch fig.] {verb} поемам по нов път [също и прен.]
sich durch etw. fressen [sich vorarbeiten, durcharbeiten] {verb} пробивам си път през нщ. [несв.]
4 Wörter: Substantive
Proviant {m}храна {ж} (за из път)
5+ Wörter: Andere
denselben Weg zurückgehen връщам се обратно по същия път
Auf diesem Weg gelangt man zum Wald. По този път се стига до гората.
идиом.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Там, където има воля, има и път.
5+ Wörter: Verben
im Begriff sein etw. zu tun {verb}на път съм да направя нщ.
5+ Wörter: Substantive
право
Aberkennung {f}
отнемане {ср} на права по съдебен път
Auffahrt {f} [Zufahrtstraße zur Autobahn] път {м} (включващ се в магистрала )
60 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'път' von Bulgarisch nach Deutsch

път {м}
Weg {m}

Mal {n}

Pfad {m}информ.

Bahn {f} [Weg]

Werbung
всеки път
jeweils {adv}

jedes Mal {adv}
един път
einmal {adv}
този път
diesmal {adv}

dieses Mal {n}

банков път {м}
Bankweg {m}фин.
горски път {м}
Waldweg {m}
грешен път {м}
Abweg {m}
европейски път {м}
Europastraße {f}трансп.
Млечен път {м}
Milchstraße {f}астрон.
морски път {м}
Seeweg {m}морскатрансп.
обиколен път {м}
Umweg {m}
обратен път {м}
Rückweg {m}
обходен път {м}
Umgehungs­straße {f}трафик
обходен път {м} [обхождащ населено място]
Ortsumgehung {f}трафик

Ortsumfahrung {f} [österr.]трафик

Umfahrungs­straße {f} [österr.] [schweiz.]трафик
околовръстен път {м}
Rings­traße {f}

Tangente {f}трафик
плавателен път {м}
Wasserstraße {f}
платен път {м}
Mautstraße {f}трафик
погрешен път {м}
Irrweg {m}
полски път {м}
Feldweg {m}
пряк път {м}
Abkürzung {f}трафик
релсов път {м}
Gleis {n}ж.п.
скоростен път {м}
Autostraße {f}трансп.

Schnellstraße {f}трансп.трафик
служебен път {м}
Dienstweg {m}
спирачен път {м}
Bremsweg {m}автомоб.

за първи път
erstmals {adv}

erstmalig {adv}

zum ersten Mal
На добър път!
Gute Reise!

Gute Fahrt!
На път съм!
Ich bin schon unterwegs!
по електронен път
auf elektronischem Weg {adv}информ.
по писмен път
auf schriftlichem Weg {adv}
по служебен път
von Amts wegenадмин.
по съдебен път
auf dem Gerichtswegправо

пробивам си път
drängen {verb}
пробивам си път [през нщ]
sich [durch etw.] den Weg bahnen {verb}
пробивам си път [разг.]
ungeprüft sich durcharbeiten [ugs.] {verb}

път {м} за пешеходци
Gehweg {m} [Fußgängerweg]
път {м} на косата
Scheitel {m} [der Frisur]
път {м} с предимство
Vorfahrtsstraße {f}трансп.

на път за вкъщи
auf dem Heimweg

на погрешен път съм
auf dem Holzweg sein [ugs.] {verb}
поемам по нов път [също и прен.]
einen neuen Weg einschlagen [auch fig.] {verb}
пробивам си път през нщ. [несв.]
sich durch etw. fressen [sich vorarbeiten, durcharbeiten] {verb}

храна {ж} (за из път)
Proviant {m}

връщам се обратно по същия път
denselben Weg zurückgehen
По този път се стига до гората.
Auf diesem Weg gelangt man zum Wald.
Там, където има воля, има и път.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.идиом.

на път съм да направя нщ.
im Begriff sein etw. zu tun {verb}

отнемане {ср} на права по съдебен път
Aberkennung {f}право
път {м} (включващ се в магистрала )
Auffahrt {f} [Zufahrtstraße zur Autobahn]
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Останки от калдъръма на стария римски път Виа Милитарис са личали до началото на XX век по левия бряг на Марица при Свиленград, по протежението на стария път за Стара Загора, наричан от местните хора „Стар Момковски път“ или „Старозагорски път“.
 • ... букв: "Федерален автомобилен път Р504 „Колима“", наричан също и Колимски път) е автомобилен път в Далечния Изток на Русия.
 • Път е начин и система за комуникация, чрез която се осъществява преминаване или движение, по която преминава или се движи нещо или някой (търговски път, въздушен път, воден път, наземен път и т.н.).
 • Големият океански път (...) е дълъг крайбрежен път в щата Виктория, Австралия.
 • При Петолъчката се срещат Подбалканският път (към Сливен и Бургас), Републикански път I-7 (към Ямбол и Сунгурларе) и път III-707 (към Стралджа).

 • Древноримският път или по-често римски път (...) е път, построен и използван от Древен Рим.
 • Вероятно той е трибун за първи път през 492, за втори път през 481 и за трети път през 471 пр.н.е.
 • Термините "Via Dolorosa", „Път на болката“ и „Кръстен път“ се използват символично, за да опишат път, покрит с препятствия и трудности.
 • Официалните му имена са "национален път N-35" (Пакистан), "национален път Годао 314 / G314" (Китай), "азиатски път AH4".
 • Общински път свързва Баниска "на запад" през град Борово с първокласния Републикански път I-5 (съвпадащ с Европейски път Е85) и на север по него – с Русе, и "на югоизток" през селата Могилино, Цар Асен и Водица – с второкласния Републикански път II-51.

 • Общинският път GAB1164, минаващ през Хирево, води на изток към връзка с третокласния републикански път III-404 (Севлиево – Дебнево) и на запад през село Дамяново – към връзка с третокласния републикански път III-3505.
 • Общински път свързва Идилево на север с първокласния републикански път I-4, съвпадащ с Европейски път Е772, а на изток – с третокласния републикански път III-406.
 • Общинският път до Борското е южно отклонение от третокласния републикански път III-4402, минаващ през селата Гъбене и Смиловци и осигуряващ връзки с второкласния републикански път II-44 (Севлиево – Габрово).
 • Главна улица и основна пътна връзка на Търговище е Републикански път III-114.
 • Общински път свързва Близнак на югоизток през село Евренозово с първокласния републикански път I-9 (Европейски път Е87) в село Звездец, а на североизток – с третокласния републикански път III-908.

 • На около 2 км южно от село Деляновци минава първокласен републикански път, част от Европейски път Е83.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!