Werbung
 Übersetzung für 'работно място' von Bulgarisch nach Deutsch
ungeprüft Einsatzort {m} die Einsatzorte {pl}работно място
Arbeitsplatz {m}работно място {ср}
Arbeitsstelle {f}работно място {ср}
иконом.проф.
Job {m} [ugs.] [Arbeitsplatz]
работно място {ср}
проф.
Anstellung {f}
работно място {ср} [длъжност]
3 Wörter
проф.
unbesetzte Stelle {f}
незаето работно място {ср}
Teiltreffer
облеклопроф.
Arbeitskleidung {f}
работно облекло {ср}
Arbeitszeit {f}работно време {ср}
Arbeitsbelastung {f}работно натоварване {ср}
Öffnungs­zeit {f}работно време {ср}
Betriebszeit {f}работно време {ср}
ungeprüft
иконом.проф.
Kernarbeitszeit {f} [Kerzeit]
фиксирано работно време {ср}
проф.
Vollzeit {f}
пълно работно време {ср}
проф.
Gleitzeit {f}
гъвкаво работно време {ср}
проф.
flexible Arbeitszeit {f}
гъвкаво работно време {ср}
проф.
vollzeitbeschäftigt {adj}
работещ на пълно работно време
проф.
(in) Vollzeit arbeiten {verb}
работя на пълно работно време
проф.
Vollzeitbeschäftigung {f}
работа {ж} на пълно работно време
проф.
Teilzeitarbeit {f}
работа {ж} на непълно работно време
иконом.проф.
Kurzarbeit {f}
работа {ж} с намалено работно време
Öffnungs­zeiten {pl} работно време {ср} [на магазини, музеи и т.н.]
Platz {m}място {ср}
24
auf der Stelle {adv}на място
Fleck {m} [ugs.] [Stelle]място {ср}
vor Ort {adv}на място
Stätte {f} [geh.]място {ср}
2
26 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'работно място' von Bulgarisch nach Deutsch

работно място
ungeprüft Einsatzort {m} die Einsatzorte {pl}
работно място {ср}
Arbeitsplatz {m}

Arbeitsstelle {f}

Job {m} [ugs.] [Arbeitsplatz]иконом.проф.
Werbung
работно място {ср} [длъжност]
Anstellung {f}проф.

незаето работно място {ср}
unbesetzte Stelle {f}проф.

работно облекло {ср}
Arbeitskleidung {f}облеклопроф.
работно време {ср}
Arbeitszeit {f}

Öffnungs­zeit {f}

Betriebszeit {f}
работно натоварване {ср}
Arbeitsbelastung {f}
фиксирано работно време {ср}
ungeprüft Kernarbeitszeit {f} [Kerzeit]иконом.проф.
пълно работно време {ср}
Vollzeit {f}проф.
гъвкаво работно време {ср}
Gleitzeit {f}проф.

flexible Arbeitszeit {f}проф.
работещ на пълно работно време
vollzeitbeschäftigt {adj}проф.
работя на пълно работно време
(in) Vollzeit arbeiten {verb}проф.
работа {ж} на пълно работно време
Vollzeitbeschäftigung {f}проф.
работа {ж} на непълно работно време
Teilzeitarbeit {f}проф.
работа {ж} с намалено работно време
Kurzarbeit {f}иконом.проф.
работно време {ср} [на магазини, музеи и т.н.]
Öffnungs­zeiten {pl}
място {ср}
Platz {m}

Fleck {m} [ugs.] [Stelle]

Stätte {f} [geh.]
на място
auf der Stelle {adv}

vor Ort {adv}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Първото му работно място от 1935 е във Вашингтон и е свързано с инициативата Нов курс на Рузвелт, която дава работа на много млади икономисти..
 • Разновидност на клиент е и компютърният терминал – работно място при многопотребителските компютри, снабдено с монитор и клавиатура, което не е способно да работи самостоятелно, а служи за връзка с основния компютър.
 • Централата на компанията, която се намира в друга сграда на Световния търговски център, също претърпява сериозни щети и 6500 служители остават без работно място.
 • Приема се решение за изработване на единни документи, с които гражданите на една страна членка на ЕС могат да кандидатстват за работно място в друга държава членка на Европейския съюз или т.
 • Стар болшевик, бивш комисар на образованието, Анатолий Луначарски е назначен за пълномощен представител (посланик) в Испания, но умира във Франция на път към своето работно място.

 • Работно място на български не се отнася до работното бюро в дома, където един инженер или учен може да работи като довършва своята работа вечер, например.
 • Първото му работно място е в АПК, Капитан Димитриево (1973).
 • Над всяко работно място имало куб с лица в различен цвят.
 • Той е официално седалище на изпълнителната власт в страната и официално работно място на президента на Република Парагвай.
 • Sustain (self-discipline): стабилизиране (самодисциплина) – поддържането на стабилизирано работно място е продължителен процес на непрестанно усъвършенстване.

 • е седалище на изпълнителната власт в Бразилия и официално работно място на президента на Бразилия.
 • Кервансарайът е ремонтиран през 1980-те години и е комбиниран с нови магазини, за да започне да функционира като работно място.
 • Освен като товарен склад, херметичният отсек може да бъде използван и като работно място за експерименти, извършвани чрез монтирана на стелажите апаратура.
 • Най-вече това са програмисти, които работят за западни компании, но може да са всякакви хора, за които физическото работно място не е строго определено – например, преводачи или редактори.
 • На 75 години Бътлър обявява готовността си „да умре на своето работно място“, но загуба на зрението и прогресираща глухота го принуждават през 1945 г.

 • Но в много случаи разкриването в тази възраст може да бъде значително затруднено поради наличието на определени социални задължения или ситуации като университетска среда, работно място, кариера, наличие на семейство и други.
 • В Белия дом се провеждат заседанията на правителството на САЩ, той е работно място за щаба на президента.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!