Werbung
 Übersetzung für 'работоспособност' von Bulgarisch nach Deutsch
Leistungs­fähigkeit {f}работоспособност {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Защитава дисертационен труд „Проучвания върху някои страни от спортната работоспособност при нарушения в ритъма на сърдечната дейност“ на 5 декември 1973 година и става кандидат на медицинските науки.
 • Гарантира се работоспособност на ракетата в ТПК в течение на 10 години без техническо обслужване.
 • Добре образован, говорещ с лекота освен родния си немски език, също латински, френски и италиански, младият крал на Дания се отличавал с желязна работоспособност, чувство за дълг и усет за нововъведения.
 • Служи за мярка на неговата обща работоспособност, разрушителното, метателното и другите действия на взрива.
 • Отрицателно въздейства на организма на човека, водейки до влошаване на самочувствието и загуба на работоспособност.

 • • инвалидни – с трайна загуба на работоспособност.
 • Отличава се с неголям ръст, с масивен, дълъг, широк и дълбок корпус, енергични движения и голяма работоспособност.
 • Намалената заради болестта работоспособност и ранната смърт на Тинянов попречват да се осъществи по-голямата част от този план.
 • Като състезател се отличава с голяма работоспособност и техника, като често бележи голове.
 • Социален туризъм е форма на двигателна активност сред природата за подобряване на физическата работоспособност и емоционално обогатяване на личността чрез организиране на свободното време, отдиха, почивката и физическото възстановяване на гражданите.

 • Характерен за тях е буйният темперамент, голяма работоспособност и привързаността към стопанина.
 • Известен е със своята работоспособност на терена и колективна игра.
 • При инвалидността загубата на работоспособност има внезапен и случаен характер.
 • В един от трудовете си „"Психологията и индустриалната работоспособност"“ разглежда проблемите за мотононността, вниманието и умората, физическото и социално влияние на работната сила, ефектът от рекламата и бъдещото развитие на икономическата психология.
 • Допинг е всяко средство, което изкуствено стимулира физическата и умствената работоспособност.

 • Състоянието не е животозастрашаващо, но заради множеството сериозни симптоми може да има сериозен ефект върху физическото, умственото и социалното благосъстояние на засегнатите и потенциално да засегне тяхната работоспособност, както и да окаже сериозно въздействие върху взаимоотношенията, включително интимните, социалните дейности и в някои случаи и плодовитостта.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!