Werbung
 Übersetzung für 'равнище' von Bulgarisch nach Deutsch
Niveau {n}равнище {ср}
геог.морска
Meeresspiegel {m}
морско равнище {ср}
auf europäischer Ebene {adv}на европейско равнище
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Най-високата точка е Мон Багзан (2022 метра над морското равнище), а най-ниската са бреговете на река Нигер (200 метра над морското равнище).
 • Срещат се на височина до 2000 метра над морското равнище.
 • След Валамара, най-високите точки на планината са върховете Гури а Топи (2120 m надморско равнище), в северната ѝ част, и Лени (2012 m надморско равнище).
 • Наименованието на пробега произлиза от падината Бадуотър (86 м под морското равнище), където е стартовата точка на маратона.
 • Тясната и ограничена площ на скалата е причината различните помещения на манастира да не са на едно равнище, а да са разположени на етажи, един върху друг.

 • Най-горната точка на пистите е с надморско равнище 3400 m, денивелацията е 421 m.
 • Езерото се намира на южния полюс под руската полярна база „Восток“ която е на 3488 m надморско равнище.
 • Жизнен минимум e минималното равнище на доход, което се счита за необходимо за обезпечаването на определено жизнено равнище в определена страна .
 • В Саудитска Арабия и Чад минтаката е единица от първо равнище, а в останалите страни е от второ равнище на административно-териториалното деление.
 • Комплексна или "сложна система" е система, образувана или съставена от множество взаимосвързани и взаимодействащи части (подсистеми), при което сложната система придобива нови свойства, които отсъстват на подсистемно равнище и не могат да бъдат сведени до свойствата на подсистемното равнище.

 • В повечето страни мухафазата е единица от първо равнище освен в Саудитска Арабия, където е от второ равнище на административно-териториалното деление.
 • имал една титла от градско първенство и един мач на държавно равнище (домакинска победа с 4:3 над хасковския България през септември 1944г.).
 • Платото се намира в низина, но по-голямата му част е разположена на повече от 500 m над морското равнище.
 • Надморско равнище: 0 – 49m.
 • Колкото едно хранително равнище е по близко до началото на хранителната верига толкова повече е използваемата енергия и обратната Това се обяснява от втория закон на термодинамиката, съгластно които при всеки пренос на енергия от едно равнище към друго 80 – 90% от потенциалната енергия се разсейва без без да може да се използва.

 • Също така подобряване на конкурентоспособността и заетостта чрез инвестиране на регионално равнище, допринасяне за възможно най-бързо повишаване на жизнения стандарт в присъединилите се към ЕС през 2004 г.
 • Разположено е на височина 1606 м над морското равнище.
 • Село Свежен лежи на 752 м над морското равнище.
 • Диаметърът на Земята е най-голям при екватора като морското равнище също е издигнато спрямо това на 28° северна ширина, където се намира Еверест.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!