Werbung
 Übersetzung für 'равни' von Bulgarisch nach Deutsch
zu gleichen Teilen {adv}по равни части
ист.правоцитат
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. [Grundgesetz BRD, Artikel 3]
Всички лица са равни пред закона.
ист.правосоц.
Vor dem Gesetz sind alle gleich.
Пред закона всички са равни.
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Според него, народите, позовавайки се на принципа за равни права и равни възможности, имат право свободно да избират своя суверенитет и международен политически статут без намеса.
 • За балотаж са класирани по 3 кандидат-кметове в няколко кметства – Александрово (община Ловеч), Знаменосец (община Раднево), Климентово (община Полски Тръмбеш), където по 2 кандидати са получили равни втори резултати на първия тур.
 • Така антивидистките автори не защитават непременно равни отношения или равни права По-общо, някои антивидисти отхвърлят релевантността на понятието животински вид.
 • В геометрията две фигури са еднакви ако те имат съответно равни страни и съответно равни ъгли.
 • В неевклидовата геометрия квадратите са по-общи многоъгълници с четири равни страни и равни ъгли.

 • Ромбът е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура, която се дефинира като четириъгълник с четири равни страни.
 • Например, ако изберем да са равни на 1, ще пробваме последователно "oldPosition", "oldPosition + 2", "oldPosition + 6" и т.н.
 • Доктрината за равни права на гражданите обявена от Мексиканското правителство, дава на всички граждани равни права и индианците като такива имат правото да купуват, да дават под наем или да използват земята си като обезпечение.
 • Следователно Saod и Sboc са равни.
 • Ако играчите притежават равни секвенции, печели този с най-високата карта в секвенцията.

 • Безкрайна последователност от равни плащания, осъществявани през равни интервали от време.
 • Традиционната везна се състои от две плоскости подобни на чинии, окачени на равни разстояния от опорна точка.
 • София прайд е името на ежегодното шествие за равни права на нехетеросексуалните и трансполови хора в България, чиито участници призовават към обществено приемане и равни права за хомо, би и транссексуалните хора в България.
 • Личното предразположение се определя като „обща невропсихична структура (типична за индивида), която притежава способността да предава множество функционално равни стимули и да направлява последователни (равни) форми на адаптивно и стилово поведение“.
 • са равни на единицата на полето, а останалите са равни на нула.

 • Равностранният триъгълник е правилен многоъгълник, триъгълник с три равни страни и ъгли.
 • Доказателство за тази перпендикулярност намираме чрез еднаквостта на QPA' и QPB' по три равни страни, от което следва, че ъглите OPA' и OPB' са равни.
 • Силите (с оглед на векторния им характер) биват: съначални (конкурентни) – тези, които имат обща приложна точка; сълинейни (колинеарни) – тези, които имат обща директриса; съравнинни (компланарни) – тези, чиито директриси лежат в една равнина; еквиполентни – силите с успоредни директриси, еднакви посоки и равни гопемини; противоположни – силите с успоредни директриси противоположни посоки и равни големини; правопротивоположни – силите с обща директриса, противоположни посоки и равни големини; произволни – силите в най-общо положение в пространството.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!