Werbung
 Übersetzung für 'равно на' von Bulgarisch nach Deutsch
мат.
gleich {adj}
равно на
Teiltreffer
jdm./einer Institution unterstellt sein {verb} подчинен съм на нкг./на институция
an {prep}на
10
auf {prep}на
21
an der Ecke {adv}на ъгъла
namens {adv}на име
mittags {adv}на обяд
auf der Stelle {adv}на място
zum Spaß {adv}на шега
wohin {adv}(на)къде
13
wellig {adj}на вълни
ТВ
live {adj} {adv}
на живо
gestreift {adj} {adv}на ивици
gestreift {adj} {adv}на черти
entgegen {prep}Dat.противно на
etappenweise {adv}на етапи
leihweise {adj}на заем
vor Ort {adv}на място
worauf {adv}на какво
gemustert {adj}на фигури
pro Person {adv}на човек
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Именно той въвежда понятието „златно сечение“ в резултат на множеството опити, които прави със сечения на стереометрично тяло, образувано от правилни петоъгълници, като достига до извода, че получените фигури са правоъгълници с отношение на страните, равно на златното отношение.
 • След войната, Конгресът дава на Грант новия чин Генерал на Армията (което е равно на четиризвезден „пълен“ генерал в съвременната армия).
 • При около 1720 °С налягането на парите на ZnO е равно на една атмосфера, без да се стапя.
 • Частен случай на равноускорително движение е когато ускорението е равно на нула по време на цялото движение.
 • на триъгълник е равно на полупроизведението на дължината на която и да е негова страна и височината, спусната към нея.

 • Бързата индустриализация през 1930-те води до индустриално производство, предшествано само от това на САЩ и равно на Германия.
 • Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра.
 • Тогава, когато налягането в цилиндъра стане приблизително равно на налягането на прясното работно вещество, продухвателните отвори се отварят.
 • Много хора предпочитат да живеят в близките предградия на Кайро, общият брой на чието население е приблизително равно на населението на самия град.
 • Цял тон разстояние е равно на два полутона и четири четвърт тона.

 • Средното количество на валежите през януари и през юли е равно на 150 мм.
 • Затова такова изображение се нарича още влагане – множеството "А" с точност до еквивалентност е равно на подмножество на "B".
 • Оказва се, че колкото по-големи са числата от редицата на Фибоначи, толкова отношението на двете последни числа се приближава до 'златното сечение' и при граничен преход (при безкраен брой числа в редицата) става равно на 'златното сечение'.
 • Каналът се прокопава на ръка – отмервано по равно на всички трудоспособни мъже в селото (с доброволен труд).
 • През 1676 година към Ески Джумая, наред с другите села, (на лист 19-6) е регистрирано село Назър, обложено с 63 кила истанбулски ечемик (едно кило е равно на 25 кг).

 • отново е равно на 2.
 • "He gave that to me" е равно на "He gave me that" (той ми даде това); "He built a snowman for me" е равно на "He built me a snowman" (той ми направи снежен човек).
 • е равно на [...].
 • Произведението от масата и скоростта на тялото е равно на импулса (за v<<c).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!