Werbung
 Übersetzung für 'разрушителната' von Bulgarisch nach Deutsch
der Zahn {m} der Zeit [Redewendung] разрушителната сила {ж} на времето
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • През Втората световна война картината заедно с други картини от галерията е изнесена от галерията в Дрезден и по този начин избягнала разрушителната бомбардировка на Дрезден през февруари 1945 година.
 • За да се компенсира някак си намаляването на разрушителната сила на снаряда, е решено да се увеличи броя на оръдията в залпа.
 • Край Кантемировка има много оврази, сформирани в резултат на разрушителната дейност на текущи води.
 • Ледниково езеро е езеро, което се образува при процеса екзарация – разрушителната дейност на ледниците.
 • Фугасните боеприпаси действат с разрушителната сила на газовете на заряда и частично със силата на удара в преградата.

 • Освен разрушителната способност на взривните вещества, съществено значение има и тяхната способност да запазват своите химически и физически свойства в процес на снаряжение, транспортиране и съхранение.
 • Възможно е за първи път звуково оръжие да е използвано още в древността – „древните евреи са първите воини, постигнали победа с разрушителната сила на звуковите вълни“, „крепостните стени на Йерихон се сринали на прах под мощните тръби на израилтяните“ , но през 2007 е обсъждано и тестването върху хора .
 • В най-високата му част се появили пукнатини, където започнала разрушителната работа на водата, ветровете и колебанията на температурата.
 • Градът бил столица на отцепилата се провинция Касаи-юг по време на разрушителната конгоанска гражданска война от 1960 до 1962.
 • Ядреният опит е военен експеримент, целящ да установи ефектите, мощността и разрушителната сила на определен вид атомно оръжие.

 • „След утрешният ден“ представя на зрителите грандиозни картини, специални ефекти, показващи разрушителната сила на природата, които Емерих умело свързва с политически и екологични злободневни теми.
 • Бомбардирането на Токио е извършено от американските военновъздушни сили по време на Тихоокеанската война, част от Втората световна война, и е най-разрушителната бомбардировка на град в историята.
 • Едновременно с това трябва да се следи за движението и действието на разрушителната компонента на енергията – "Ша Ци", която във всемирен мащаб е в хармония със своята противоположност според принципа Ин-Ян.
 • Всъщност това е ерозионна долина или част от долина, образувана от разрушителната сила на река.
 • В социално-битовите романи „Татул“ (1938) и „Снаха“ (1942) авторът следва реалистичната традиция на българската белетристика, с дълбоко психологическо проникновение изобразява разрушителната частнособственическа страст и трагизма в селския живот, но разкрива социалните и политически процеси в българското село, вътрешният драматизъм на героите е дискретно отражение на драматични социални конфликти.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!