Werbung
 Übersetzung für 'разсейване' von Bulgarisch nach Deutsch
Ablenkung {f}
5
разсейване {ср} [отвличане на вниманието]
физ.
Aberration {f}
разсейване {ср} [на лъчи]
Zerstreuung {f} [Ablenkung]разсейване {ср} [невнимание]
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Ехосигналът на въздухоплавателното средство се състои от компоненти, получени от сумирането на различни механизми на отражение и разсейване на радиовълните.
  • Прозрачност в оптиката е свойство на веществото да пропуска насочена светлина без значително разсейване.
  • Ръдърфордовото разсейване днес се използва в материалознанието като техника за анализ, наречена Ръдърфордово обратно разсейване.
  • При Томсъновото разсейване, заредена частица има електромагнитно излъчване, когато върху нея попада светлина.
  • Бета-функцията е първата позната матрица на разсейване в струнната теория, което е предположено за пръв път от Габриеле Венециано.

  • Томсъновото разсейване или разсейване на Томсън е еластичното разсейване на електромагнитно излъчване от свободна заредена частица.
  • Синкаво-сивото се дължи на разсейване на светлината във вътрешността на облака.
  •  „разсейване“) е процес на необратимо разпръскване (разсейване) на енергията на насочено движение в дадена среда – механична, електрическа или топлинна, в енергия на хаотичното движение, т.е.
  • – разпръскване, разсейване) е термин, означаващ "обособена етническа общност", живееща постоянно извън историческата си родина (страна).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!