Werbung
 Übersetzung für 'разтворим' von Bulgarisch nach Deutsch
löslich {adj}разтворим
2
химия
lösbar {adj}
разтворим
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разтворим' von Bulgarisch nach Deutsch

разтворим
löslich {adj}

lösbar {adj}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Съществува AgNO2 – жълтеникав, средно разтворим във вода, Ag3PO4 – жълт, Ag2P2O7 – бял, Ag2CO3 – жълт и др.
 • Той е слабо разтворим във вода, разтваря се в хлороформ и от този разтвор може да рекристализира.
 • Хроматографското разделяне се осъществява чрез многократно разпределение: аналитът е разтворим в различна степен в неподвижна и подвижна фаза.
 • Тимолът е само леко разтворим във вода при неутрално pH, но е изключително разтворим в алкохоли и други органични разтворители.
 • Много разтворим е във вода като разтворимостта му се повишава с повишаване на температурата.

 • Поради по-тежките съединения (восъци, смоли), конкрета е само частично разтворим в етанол.
 • Натриевият бикарбонат е трудно разтворим в студена вода, затова той може да се отдели от амониевия хлорид чрез филтриране.
 • Изотактичният и атактичният полипропилен е разтворим в P-ксилен при 140 °C.
 • Калиевият хидрид е разтворим в разтопени хидроксиди (като натриев хидроксид) и смеси на соли, но не и в органични разтворители.
 • Разтворимото кафе е напитка от разтворим екстракт (извлек) от зърна на кафеено дърво.

 • CuSO4 е разтворим във вода (H2O) и етанол (C2H5OH). Представлява прахообразно вещество или кристали със син цвят.
 • Разпространението му в САЩ започва с широка гама от разфасовки и вкусове, включително Nestea – готов за консумация и Nestea разтворим (инстантен) чай микс.
 • Той е много слабо разтворим във вода и добре разтворим в етанол.
 • Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен, СН2=С(СН3)–СН=СН2) е ненаситен въглеводород алкадиенов тип (CnH2n−2), безцветна течност, разтворим в спирт.
 • От химична гледна точка хитина е близък на хитозана (по-добре разтворим дериват на хитина).

 • Калциевият карбонат е много слабо разтворим във вода.
 • PGPR е жълтеникава течност. Силно липофилен е, разтворим в мазнини и неразтворим във вода и етилов алкохол.
 • Той е малко разтворим и може да се утаи като CrF3•6H2O.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!