Werbung
 Übersetzung für 'разтворител' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Lösemittel {n}
разтворител {м}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разтворител' von Bulgarisch nach Deutsch

разтворител {м}
Lösemittel {n}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • сусамовото масло – във фармацевтичната практика като разтворител на витамини и други препарати.
 • В лабораторните изследвания толуенът напълно е заменил бензена като органичен разтворител, най-вече поради по-ниската си токсичност, като свойствата им на разтворители са много сходни.
 • Серовъглеродът се употребява като разтворител в органичния синтез и е съставна част на препарати за растителна защита.
 • Конкрет в парфюмерията е полутвърдата маса, получена чрез екстракция с разтворител от свеж растителен материал.
 • Процесът се извършва в органичен разтворител.

 • В химията тинктурата е смес, в която алкохолът играе ролята на разтворител.
 • Осмотично налягане е минималното налягане, което трябва да бъде приложено към разтвор, за да се предотврати вътрешния поток на чистия му разтворител през полупропусклива мембрана.
 • Изсушителят отнема от въздуха на десикатора съдържащите се влага или пари на разтворител.
 • Абсолю от рози се получава чрез обработка на розов конкрет с алкохолен разтворител за отделяне на восъците и филтриране на студено при дестилация на вакуум.
 • Етиловият спирт също се използва като гориво, като разтворител, в спиртните термометри, като дезинфекциращо средство.

 • Използва се като разтворител за различни химикали, като разтворител при различни химични процеси (полимеризационни реакции), разтворител за лакове и бои и др.
 • е известен като петролев етер, използва се като лесноизпарим разтворител, например при рафинирането на олио.
 • За системите „течност – газ“ и „течност – твърдо вещество“ е прието разтворител да се нарича компонента, който в дадените условия е течната фаза, а при системите „течност – течност“ и „твърдо вещество – твърдо вещество“ – компонентът, който е в по-голямо количество.
 • Екстракция се нарича процеса на извличане на един или няколко компонента от смес в твърдо или течно състояние чрез обработка с разтворител (екстрагент).
 • Разтворимостта на твърди вещества и течности се задава предимно в g/100g разтворител или g/100ml разтворител (алтернативно g/kg, g/l).

 • Оцетната киселина често се използва като разтворител при реакции, включващи карбокации като алкилацията на Фридел-Крафтс.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!