Werbung
 Übersetzung für 'разтвор' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   разтвор | разтворът | разтвори | разтворите
разтвора
химия
Lösung {f}
разтвор {м}
4
Sole {f}солен разтвор {м}
матер.химия
Mischkristall {n}
твърд разтвор {м}
мед.
Infusionslösung {f}
разтвор {м} за вливане
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Естествената целулозата се обработва в алкален разтвор и взаимодейства с въглероден дисулфид до получаването на вискозен разтвор наречен вискоза, подходящ за формуване.
 • Сред постиженията му са: оригинален метод за изчисляване на вероятни размер на полимер в добър разтвор, теорията на разтворите на Флори-Хъгинс и извеждането на т.нар.
 • Осмозата е основен биологичен процес, при който разтворител (в случая – вода) преминава от по-ниско концентриран разтвор (сладководната вода) през полупропусклива мембрана към по-концентрирания (със сол) разтвор (морската вода).
 • За да бъде пречистен от тези газове, водородът преминава през разтвор на окислител – калиев перманганат или калиев дихромат, последван от разтвор на калиева основа, Газът се суши с k.H2SO4 или силикагел.
 • 0,9% разтвор на натриев хлорид във вода се нарича физиологичен разтвор, тъй като той е изоосмотичен с кръвната плазма.

 • РПК- разтвор полидегазиращ карбитолов, има го в ИЗП-3.
 • Дъното на тотализатора се зарежда със силно хигроскопичен разтвор, обикновено калциев дихлорид, който предизвиква разтопяване на попадналия в дъждомера сняг.
 • Използва се за различаване на воден разтвор на бром от воден разтвор на йод.
 • Процесът на оцветяване се извършва с избелващ разтвор и след промиване се тонира с гъба или четка във воден разтвор на багрилото.
 • Това е разтвор, съдържащ основните антигени на причинителите на туберкулозата – "Mycobacterium bovis" или "Mycobacterium avium".

 • Получава се при електролиза на разтвор на калиев хлорид.
 • Йодната тинктура представлява 2 – 7% разтвор на йод (често съпроводен с примес от натриев и/или калиев йодид) в 70% етанолен разтвор.
 • Воден разтвор на TaCl4 търпи диспропорциониране до утайка от Ta2O5•"n"H2O и разтвор на ТаCl3.
 • Ако два разтвора са в осмотично равновесие, те са в "изотоничност" – например кръвната плазма е изотонична с 0,9% разтвор на натриевия хлорид (0,9% NaCl) или т.нар.
 • Карбоксилните киселини са широко разпространени в природата и обикновено са слаби киселини, което означава, че те се дисоциират само частично до H+ катиони и RCOO− аниони във воден разтвор.

 • Под формата на бордолезов разтвор (1% разтвор на CuSO4, смесен с варно мляко до неутрална реакция), се използва срещу маните и другите плесенни и гъбични заболявания по лозите и зеленчуците.
 • Аналитичният обемен метод – киселинно-алкално титруване – също дава точни резултати за определяне на киселинността на разтворите.
 • Вегетативните форми на "Bacillus anthracis" не са издръжливи във външна среда, а дезинфекционните разтвори ги инактивират бързо.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!