Werbung
 Übersetzung für 'разтоварване' von Bulgarisch nach Deutsch
Entlastung {f}разтоварване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разтоварване' von Bulgarisch nach Deutsch

разтоварване {ср}
Entlastung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Те обикновено се нуждаят от специални наземни съоръжения, летища, в които се осъществява товарене и разтоварване, поддръжка и зареждане с гориво.
 • Spot изпълнява задачи за инспекция на плаващия производствен склад за съхранение и разтоварване на Skarv през ноември 2020 г.
 • Състои се от секции за поддръжка, снабдяване, товарене и разтоварване на самолета и средстава за спасяване на екипажа и аварийно напускане на самолета.
 • IRC има за цел отпускане и разтоварване.
 • „Северен“ е булевард в Пловдив, чието изграждане цели разтоварване на булевардите в централната част на града и формиране на Северната вътрешноградска тангента.

 • В плана за развитието на град Пловдив са заложени изграждане на вътрешноградски тангенти с цел разтоварване на движението по булеварда.
 • Най-общо, еластичност е свойството на телата да изменят формата и обема си при натоварване и да възвръщат тази форма и обем при разтоварване.
 • Те пристигат в Томската депортационна комендатура и в средата на май започва „разтоварване“: депортираните са натоварени на няколко баржи и речни каравани и са изпратени в Александро-Ваховската комендатура.
 • През 60-те години във Варненското езеро са построени пристанища за разтоварване на въглища за ТЕЦ „Варна“ и пристанище за разтоварване на дървен материал, свързано с железопътен клон с гара Езерово.
 • Предимствата на биг беговете са, че са евтини, намаляват разходите за товарене и разтоварване и не заемат много място, когато се превозват празни.

 • Ролкер (също и: ро-ро тип плавателен съд) – съд с хоризонтален способ за товарене и разтоварване.
 • Посредством рампи в складовете е осигурена възможност за едновременно товарене и разтоварване на 9 превозни средства.
 • Подобни съоръжения, предназначени за товарене и разтоварване на влакове, се наричат товарни рампи.
 • Отначало лихтерът е представлявал палубен плоскодънен ветроходен съд за товарене или разтоварване на кораби поради плитководие на пристанището.
 • Има място за товарене и разтоварване на стоката.

 • "Контрол на импулса": Способността да се управляват агресивните и/или либидални желания без непосредствено разтоварване чрез поведение или симптоми.
 • Мелник е едно от най-големите пристанища в Чешката република и място за разтоварване на контейнери и прехвърляне.
 • По-скоро за тях е игра, повишаваща адреналина, и служеща за разтоварване.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!