Werbung
 Übersetzung für 'разумен' von Bulgarisch nach Deutsch
vernünftig {adj}разумен
8
sinnvoll {adj}разумен [смислен]
7
ratsam {adj}разумен
besonnen {adj}разумен
umsichtig {adj}разумен
einsichtig {adj}разумен
bedacht {adj}разумен [добре обмислен]
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Той е споменат за пръв път от Аристотел, питащ се как куче, изправено пред избора между две еднакво изкушаващи храни, би могло да направи разумен избор между тях.
 • В духа на Просвещението поемата възхвалява простия човешки труд и изразява убеждението, че природосъобразният живот на обикновените хора е по-нравствен и по-разумен от изтънчения и преситен бит на висшето съсловие.
 • Видовото име "sapiens" означава „мъдър“, „разумен“.
 • Гарт е алфа синът на Тони. Той е силен и разумен.
 • Комуникацията в мрежата се извършва чрез радио честотни вълни, тъй като този вид безжична комуникация отговаря по най-добър начин на изискванията на мрежата, а именно дава възможност за сравнителен дълъг обсег и висока скорост на обмен на информация на цената на разумен разход на енергия.

 • Този разумен камуфлаж замъглява очертанията на силуета им и им позволява да се слеят със светлината, идваща отгоре, при което остават напълно незабележими отдолу за враговете си.
 • Задължения при възникване на икономически проблеми: Ако корабът не е осигурен достатъчно (например с гориво, или със средства за неотложен ремонт), за да продължи безопасно плаването си, капитанът е длъжен да намери разумен изход, като има право на самостоятелни икономически решения за сметка на корабособственика – например може да продаде част от корабните припаси или от товара.
 • Това означава, че технологията е постижима със сравнително малка инженерна група в разумен период от време, на разумна цена.
 • Алфонс – Изуми третира Ал по същия начин, по който и батко му, но може би малко по-смекчено, защото Алфонс е много по-разумен и я ядосва много по-рядко.
 • Чесапийк бей ретривърът е много непоколебим, разумен и лоялен към стопаните си.

 • Атос е по-голям с няколко години и се слави като справедлив и разумен, затова е като баща за останалите мускетари, винаги готов да помогне със съвет или успокоение.
 • Въпреки че не може да се провери по научен път, широко разпространена е вярата, че Бог е създал човечеството като единствен разумен живот във Вселената.
 • Следи от разумен човешки живот в землището на днешното село са открити още от неолита.
 • Живот се е развил на 10% от годните за това планети, докато от тези планети само на 1/1000 се е развил разумен живот (т.е. ...
 • Летописците от времето са единодушни, че Галия не познавала по-благ и разумен владетел от Констанций.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!