Werbung
 Übersetzung für 'разум' von Bulgarisch nach Deutsch
Verstand {m}разум {м}
8
Vernunft {f}разум {м}
4
Grips {m} [ugs.]разум {м}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'разум' von Bulgarisch nach Deutsch

разум {м}
Verstand {m}

Vernunft {f}

Grips {m} [ugs.]
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В основата на своите политически възгледи Хобс поставя принципите на човешкия разум.
 • През 1671 година Лок започва изследване на познавателните способности на човешкия разум.
 • Автор на „Директен и дигитален маркетинг на здравия разум“, преведена на български език (2012).
 • На тези въпроси респективно се опитват да отговорят трите критически съчинения на Кант: „"Критика на чистия разум"“, „Критика на практическия разум“ и „"Критика на способността за съждение"“.
 • Консервативно настроени мислители като Ханс-Георг Гадамер, изтъкват, че критиките срещу здравия разум се нуждаят от основание, което не може да бъдат друго, освен самият здрав смисъл.

 • вникнете сега с целия си разум!
 • в „Опит върху човешкия разум“.
 • Самосъзнанието като човешко качество е присъщо на развития разум.
 • Галчински е прототип на Делта или Трубадурът, героя на Чеслав Милош в книгата му „Поробеният разум“ (1953).
 • 9. Мисли извън кутията, или отвъд обикновения разум и стандартните правила. Винаги.

 • Продукти от обработката на информация ли са човешките интелект, съзнание и разум?
 • Ученият постига световна слава с научната си книга „Вселена, живот, разум“ ("„Вселенная, жизнь, разум“"), която изиграва изключителна роля в развитието на SETI (съкращение от "Search for Extra-Terrestrial Intelligence" – търсене на извънземен разум) в целия свят.
 • Човечеството дълго и упорито е търсило контакт с друг разум.
 • Дясно – мъжко, история, разум, светлина, рационалност.
 • Цеко Торбов има принос за подобряване на италианския превод на „Критика на чистия разум“.

 • Разграничаването на понятията логика, разум и език е извършено от древногръцкия философ Аристотел.
 • Той обаче е дълбоко впечатлен от Кантовите „Критика на чистия разум“ (1781) и „Критика на практическия разум“ (1788) с последователно развитите в тях идеи за систематичността на разума и човешката свобода.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!